Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Stiftelsens för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning bidrag kan sökas

Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning meddelar härmed att bidrag kan sökas som stöder finsk- och svenskspråkig fiskerihushållnings- och naturbruksnäringarnas utbildning samt bidrag för ändamål som gynnar utbildningen inom sjöfart, fiskerinäringar och naturbruksnäringar.

Fritt formulerade ansökningar riktas till Stiftelsens styrelse senast den 30.4.2023 under adressen Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning, Fiskeriskolvägen 72, 21610 Kirjala, eller e-post kari.kipinoinen@livia.fi. Beslut om understöd görs inom maj månad.

Tilläggsuppgifter fås av stiftelsens sekreterare, tel. 050 3277 072.