Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Nya regler för fritidsfisket efter lax till havs

EU:s nya fiskeberänsningar som trädde i kraft 2022 påverkar fritidsfisket efter lax till havs. Vild lax (med fettfenan kvar) är totalt fredad till havs, men får under sommaren fiskas vid kusten innanför fyra sjömil. Likaså har dagskvoter införts som är strängare än den finska nationella lagstiftningen. Då man fiskar efter lax med nät ska man också observera att statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket (236/2017) fortfarande är i kraft och att man i nätfisket ska följa tidsbegränsningarna som anges i 2 §! De nya fiskebegräsningarna gäller inte Finska viken, där fisket fortsätter enligt nu gällande regler, det vill säga en dygnskvot på två laxar/fritidsfiskare.

EU-ländernas ministerråd fattade beslut om att begränsa laxfisket vid sitt möte i oktober 2021. Fritidsfiskebegränsningarna är i kraft detta år, beslut om fortsättning fattas i samband med fiskekvotmötena i höst.

De nya reglerna gäller inte Finska viken som är ett eget kvotområde. På Finska viken gäller därmed för fritidsfiske efter lax samma regler som tidigare. Som fångst får man ta 2 laxar/dygn (både fettfeneklippta och vilda laxar).

Övriga finska havsområden (OBS! Åland har egen fiskerilagstftning!) delas in enligt 4 sjömilsgränsen. Utanför fyra sjömil är det förbjudet att fiska vild lax året runt och man får ta en fettfeneklippt lax till fångst per dygn. Innanför fyra sjömil gäller samma regler under en stor del av året, men under perioden 1.5-31.8 stiger dygnskvoten till två fiskar, och nu får man även ta vild lax till fångst. Dock ska man om man fiskar efter lax med nät komma ihåg att statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket (236/2017) fortfarande är i kraft och att man ska följa tidsbegränsningarna som anges i 2 §!

Kolla nogrannare förklaringar och gränser i kartan nedan!