Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Barn runt om i Finland får bekanta sig med fiske på Nationella fiskedagen

Den Nationella fiskedagen firas den 18 maj. Då får barn vid olika evenemang runt om i Finland bekanta sig med fiske som hobby. Vid evenemangen får barnen meta, lära sig olika fiskemetoder, artbestämma fisk och smaka på fiskrätter. För många barn blir det här deras första kontakt med fiske.

Under den nationella fiskedagen ordnas det större evenemang på cirka 20 orter. Evenemangen ordnas av Centralförbundet för Fiskerihushållning, deras medlemsförbund samt andra samarbetsparter. Beroende på ort får barnen meta, bekanta sig med olika fiskemetoder, artbestämma fisk och lära sig om fiskhantering och fisk som mat.

”Det mest efterlängtade programnumret är ändå då barnen själv får fiska. För många barn är det här första gången de håller i ett fiskespö. Fiske är en fin naturhobby och många av barnen brukar bitas av fiskeflugan vid evenemangen”, konstaterar Tapio Gustafsson från Centralförbundet från Fiskerihushållning som koordinerar evenemanget.

Media är välkommen och följa med den Nationella Fiskedagens glada fiskeupplevelser. Alla fiskedagens evenemang finns samlade på adressen: https://ahven.net/kalastus/kalastuspaiva/

För nationella fiskedagens arrangemang svarar Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina medlemsförbund. Som samarbetsparter fungerar bland annat Finlands 4H och fiskeredskapsföretag. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar dagen ur fiskevårdsavgiftsmedlen.

Skolklasser utmanas att bonga fisk!

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas den 16–20.5, som en del av den nationella fiskedagen. Tävlingen går ut på att skolklassen under veckans gång ska försöka bonga så många fiskarter som möjligt. Den klass som fått ihop flest fiskarter vinner och belönas med fiskeredskap för hela klassen. Därtill lottas det ut andra fina fiskerelaterade priser bland alla deltagande klasser!
Läs mer: https://ahven.net/sv/fiske/skolornas-fiskbongningstavling/

Om det av ett eller annat skäl inte är möjligt för skolklasserna att gå och fiska, har Centralförbundet sammanställt fiskerelaterade uppgifter och spel på sin hemsida Ahven.net.  Genom att spela fiskbingo under fiskbongningsveckan är skolklasserna med i utlottningen av finfina fiskerelaterade priser. Läs mer: https://ahven.net/sv/fakta-om-fisk/undervisningsmaterial/

Tilläggsuppgifter om den Nationella fiskedagen:

Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 044 4931 457.