Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskare – tillstånden i skick och märk dina redskap rätt!

Märk dina redskap rätt med redskapsflagga

Sommarloven har börjat och många vill lägga ut en katsa eller nät vid stugan. Från Centralförbundet för Fiskerihushållning vill vi påminna om att redskapen ska märkas ut rätt och fisketillstånden ska vara i skick. Fiske med bragder kräver alltid tillstånd av vattenägaren och utöver vattenägarens tillstånd ska 18–64-åringar ha betalt fiskevårdsavgiften.

Redskapen ska märkas, så att de som rör sig på vattnen kan se dem. På områden med sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med en 20 cm hög och bred flagga på en stång som räcker 1,2 meter över vattenytan. Fiskeredskap som når närmare vattenytan än 1,5 meter ska märkas ut med dubbel flagga. Om man fiskar på andra än sjötrafikområden kan man använda ett flöte som når 15 cm över vattenytan. Märkningen fullbordas med kontaktuppgifter. Fiskarens namn och kontaktuppgifter samt det märke som anger fiskerätten ska fästas vid stången.

Fisket övervakas i sommar av fiskeövervakare, Forststyrelsen, polisen, gränsbevakningen och NTM-centralerna.

Läs mer på våra nätsidor och Märk dina redskap rätt -broschyren.