Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskerirådgivning i 130 år – Nylands Fiskarförbund

Fiskerirådgivning i 130 år, Nylands Fiskarförbund

För att fira fiskerirådgivningen och Centralförbundet för Fiskerihushållning 130 år presenterar vi under år 2021 alla våra medlemsförbund på vår hemsida och i våra sociala media kanaler. Idag står Nylands Fiskarförbund i turen.

På Nylands Fiskarförbund jobbar verksamhetsledare Joan Granqvist. Nylands Fiskarförbund verkar för en bärkraftig fiskenäring och för att förbättra yrkesfiskarnas villkor och levnadsstandard. Vi strävar till att fiske och vattenbruk ska vara hållbara näringar – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. De ska också vara en källa till nyttig mat för människorna i Finland.

Vi arbetar för en bra kommunikation och ett bra samarbete mellan vattenägare, yrkesfiskare, delägarlag och fritidsfiskare. Vi för fram viktiga och aktuella ärenden på fiskerifältet till både politiker och konsumenter.
Ett smidigt flöde i fiskerinäringskedjan är viktigt för att få den inhemska fisken till konsumenternas bord!
Till verksamhetsledaren arbetsuppgifterna hör också bland annat tidningsrapporter i tidningen Fiskarposten, projektverksamhet och administration.

Nylands Fiskarförbund har inga verksamhetsledarskap i fiskeriområden. Förbundet har 19 delägarlag som medlemmar.

Tre mycket viktiga saker i Nyland är informationsspridning, rådgivning och yngelutplantering. År 2021 kommer fiskarförbundet att satsa speciellt på kommunikation via de sociala medierna för att informera bland annat om den inhemska fisken och förutsättningarna för att vi i Finland ska ha tillgång till inhemsk fisk i framtiden.

Nylands mest speciella fisk är landskapsfisken för Östra Nyland, havsöringen. Mest speciella är de ursprungliga öringstammarna, som är utrotningshotade och genetiskt unika och lever i flera av Nylands åar. Genom fiskeövervakning och information till allmänheten försöker vi skydda den specifika arten.

Vårt område är intressant för att vi har en stor inre skärgård med yrkesfiskare som har möjlighet att sälja sin färskfångade fisk genom närförsäljning direkt till kunden. Bosättning, sjöfart, handel, krig och rekreation har format Nylands kust under århundraden. Nylands mest utmärkande särdrag är havet: strandlinjen är mer än 6 000 kilometer lång. Landskapet växlar mellan hav och land, och havets och landets andel av landskapet varierar i olika delar av kusten. I öst och väst splittras skärgården av långa och smala havsvikar samt stora holmar i närheten av fastlandet. Utanför Helsingfors och Hangö finns ingen skyddande inre skärgård och således är förhållandena desamma som på öppet hav.

Om tio år hoppas vi på att fiskerihushållningen inom vårt område kommer att vara organiserad så att den gynnar både fiskarna, miljön och konsumenten. Vi hoppas på att konsumenterna till stor del kommer att äta inhemsk fisk och att byråkratin för fiskerinäringskedjan kommer att vara enklare samt att vattenkvaliteten har fortsatt att förbättras.

Du hittar mer information om Nylands fiskarförbund på förbundets hemsida och kan följa med förbundets verksamhet på Facebook.