Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeriområdets stämma på distans

Enligt en temporär lag kan fiskeriområdets styrelse tillåta deltagande på distans på stämmor som sker senast den 30.6.2021, även om ett dylikt förfarande inte finns inskrivet i stadgarna och fiskeriområdet inte har godkänt en i föreningslagen avsedd omröstnings- och valordning. Värt att observera är att man jämfört med den tidigare undantagslagen som tog slut den 30.9, inte i den nya lagen tillåter att stämmor flyttas framåt, utan stämmor ska hållas enligt de datumgränser som anges i fiskeriområdenas stadgar.

Coronavirusepidemin är inte över och att hålla stämmor på distans är inte bara att rekommendera, utan även möjligt. En temporär undantagslag gör det alltså möjligt att hålla fiskeriområdenas stämmor på distans, även om fiskeriområdet inte har stadgar om detta.

Läs Centralförbundet för Fiskerihushållnings anvisningar.

Tilläggsuppgifter ges av:

Förbundschef Risto Vesa
Jurist Elias Rauhala