ARTIKKELI

Kommunalvalet 2021

Välmående fiskevatten och hållbart fiske i Finlands alla kommuner

De beslut som fattas i kommunerna har en stor inverkan på vilka förutsättningar det finns för fritidsfiske och fiskerinäring i en kommun. Läs Centralförbundet för Fiskerihushållnings tips inför kommunalvalet 2021 om hur kommuner genom sina beslut och sin verksamhet lokalt kan främja en livskraftig företagsverksamhet och ett attraktiv fiske.