ARTIKKELI

Fixa Suomi.fi fullmakterna i skick!

Katso-koderna tas ur bruk den 31.12.2020 och delägarlag och fiskeriområden övergår till att använda Suomi.fi-tjänsten.  

Delägarlag, fiskeriområden och föreningar som sköter sina myndighetsärenden elektroniskt, till exempel skatteärenden, har hittills kunnat autentisera sig med Katso-kod. Ursprungligen skulle Katso-koden tas ur bruk 30.12 för en övergång till Suomi.fi, men Skatteförvaltningens kunder har nu fått förlängd övergångstid till och med den 30.4.2021

Suomi.fi fullmakter behövs bland annat i MinSkatt-tjänsten, för inkomstregistret samt Sähi. En registrerad förening kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter själv ge befullmäktigandet. Delägarlag och fiskeriområden behöver däremot använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Till ansökningen ska bifogas en högst 6 månader gammal fullmakt eller utdrag ur protokoll, ur vilken framgår de personer för vilka man söker fullmakt. För delägarlagets del undertecknas fullmakten av de personer som enligt delägarlagets stadgar har namnteckningsrätt. Fullmakten kan undertecknas av samma person, som för vilken man söker fullmakt att sköta ärenden.

Det finns många olika slags typer av befullmäktigande och i ansökningen måste man specificera vilka fullmakter som söks. Exempelvis är anmälning av fisk- och kräftutsättning ett egen fullmaktsärende, liksom att sköta skatteärenden.

Det kan ta tid att ansöka om Suomi.fi -fullmakter i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden, så det är skäl att göra ansökningen genast, för att kunna sköta ärenden nästa år utan uppehåll. Ansökningen kan lämnas in elektroniskt eller per post, eller lämnas in till skattebyrån.

Läs mer:

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/2020/de-som-anv%C3%A4nder-tj%C3%A4nsten-katso-f%C3%A5r-en-f%C3%B6rl%C3%A4ngd-tid-f%C3%B6r-%C3%B6verg%C3%A5ngen-till-suomi.fi-fullmakter-och-suomi.fi-identifiering/

https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/nyheter/uutiset/katso-palvelu-p%C3%A4%C3%A4ttyy—suomi.fi-valtuudet-laajenevat-uusille-k%C3%A4ytt%C3%A4jille/

 

Texten har skrivits av Centralförbundet för Fiskerihushållnings jurist Jenny Fredrikson och är uppdaterad med information om förlängning till 30.4.2021 den 10.12.2020.