Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Närfiskat

Mikael Lindholm fiskar lax

För yrkesfiskare Mikael Lindholm har den gågna sommaren gett goda laxfångster. I Lovisatrakten uppskattar konsumenterna sin lokala fisk. Mikael säljer sin fisk både hemifrån och till nejdens butiker. Fisken har strykande åtgång.

Jag avnjuter en gravlaxsmörgås på en solig terrass i Söderby i Lovisa skärgård då en bil kör in på gården. Vem är det nu som dyker upp, undrar fiskare Mikael ”Linka” Lindholm. En äldre dam stiger ur bilen och frågar på engelska om det finns färsk gös att köpa.  Linka svarar artigt att inte just nu, men att det lönar sig att komma tillbaka klockan tre på eftermiddagen.

Linka berättar att två tyska par har sommarstuga invid honom, och de brukar komma och köpa gös. Den andra hade redan tidigare på morgonen ringt och hört sig för om samma sak.

På sommaren fiskar Linka lax, men ibland simmar det också in gös i ryssjorna, som nog genast går åt. Idag är det meningen att vi ska bege oss ut till laxryssjorna och följa med laxens väg från havet till fiskdisken.

Laxfisket är noga reglerat

Laxen är en av Europeiska unionen kvoterad art, där den finska nationella kvoten i sin tur är uppdelad i fiskarvisa individuella kvoter. Fiskarna ska anmäla sin laxfångst till NTM-centralen. Därtill ska varje fångad lax förses med fiskarens personliga kvotmärke. Märket ska följa med laxen från fångsttillfället fram till butiksdisken, i princip ända hem till köparen om fisken köps hel. Avsikten är dels att kunna garantera spårbarheten, dels att komma åt den svarta ekonomin. Endast en kommersiell fiskare får sälja sin fångst.

NTM-centralen övervakar fiskarnas kvoter, men också fiskhandeln. Där fiskaren har skyldighet att anmäla sin fångst har handeln på motsvarande sätt skyldighet att anmäla fisk som köps direkt av fiskarna. Innan vi har begett oss ut till bragderna har Linka även gjort en förhandsanmälan till Gränsbevakningen om att han är på väg ut för att vittja sina laxbragder. Laxfisket övervakas alltså på många olika sätt.

Närfisk i bragderna

Vi styr mot öppna havet, där den första pontonryssjan väntar på oss bara en minuts väg från Linkas hemstrand. Precis, det här om något är närfisk. Till redskapshelheten hör en sälskrämma, belägen cirka 100 meter från ryssjan. Under vattnen hörs ett gräshoppsliknande ljud från skrämman.

– Sälskrämman fungerar verkligen. Fångsterna har varit bättre vid de ryssjor som ligger invid sälskrämman, konstaterar Linka. Också överlag har laxfångsterna varit bättre i år än ifjol. Enligt Linka avkastar yngelutsättningarna bra för tillfället.

I juni, i början av säsongen, simmade en del lax av Torne älvs bestånd in i ryssjorna, men så här i augusti är så gott som all lax Nevalax – och fettfeneklippt. Det är möjligt att särskilja laxarna på basis av deras utseende. Torne älvs laxar är långa och slanka medan Nevalaxarna är korta och tjocka.

Vi vittjar alla fem pontonryssjor som Linka har ute och det kommer bra med lax. Förutom lax har några öringar och en gös simmat in i ryssjan. Lax och öring som inte fyller minimimåttet släpps tillbaka, liksom alla öringar med fettfenan kvar, de är totalfredade.

Kvoterna gör Linka fundersam

Enligt Linka är läget på marknaden fördelaktig för honom. I augusti är det få som fiskar lax på Finska viken, fisken går bra åt och till ett bra pris. De individuella kvoterna vållar dock huvudbry. En del fiskare kan ha så små kvoter som 10–20 laxar. Mängden är så liten att man inte kan försörja sig på dem. – Jag skulle vara beredd att köpa mig själv större kvot, men det är svårt för en enskild fiskare att ta reda på vem som har kvoter och hur man kan köpa dem. För det här önskar jag ett bättre system, säger Linka.

Närfisken går bra åt

Då vi kommer tillbaka till stranden väntar ett stort jobb. Fångsten ska rensas och fås på is så snabbt som möjligt. Mitt i rensningsarbetet dyker den tyska damen upp, punktligt klockan tre. Hon tar glatt emot nyheten om den cirka två kilos gösen och köper även en lax. Närfiskade bägge två.

Av dagens fångst går en del till Arvo Kokkonen i Helsingfors och därifrån vidare till Delikatessen i Stockmann. En del går direkt till nejdens köpmän. En av butikerna som regelbundet köper fisk av Linka är K-Supermarket i Lovisa, dit vi ska leverera fisk ännu samma kväll. Laxarna tas emot av Lotta Lassas, som fungerar som butikens fiskmästare.

Enligt Lotta är försäljning av lokala produkter en viktig del av butikens image. Kunderna frågar efter lokal fisk, i synnerhet då det inte finns någon sådan i disken, berättar Lotta. På sommaren köper butiken in lax av Linka, under andra tider sik, gös och abborre. Allt som vi tar in, går åt, konstaterar Lotta.

Jag frågar om butikens laxförsäljning. Till vilket pris säljer de inhemsk och norsk lax? – Bägge säljs som filéer och till samma pris. Kunden avgör vilken hen vill ha. Linkas närfisk står högt i kurs och går bra åt, fortsätter Lotta.

På butiksgården tackar jag Linka för dagen och fortsätter hemåt. I min kylväska finns färsk närfisk. Det kommer att bli gott med flamstekt lax imorgon.

Artikeln har publicerats i Fiskeritidskrift 3/2019