Search
Close this search box.

ARTIKKELI

När ålen blev big business

Ålen är både en delikatess och ett afrodisiakum i Asien. I Japan anses ålen också ge hälsa och god tur. Det här är några av orsakerna till att smugglingen frodar. Likaså har fångsterna av den japanska ålen minskat kraftigt, vilket ytterligare ökar trycket på den europeiska ålen.

Officiellt är det sedan 2010 förbjudet för EU-länder att exportera eller importera ål utanför EU-området. Statistiken visar ändå att det finns ett enormt mörkertal. Av glasålsfångsten på 64 ton fiskesäsongen 2016 – 2017 sattes 20 procent ut i vatten runt om i Europa och 30 procent såldes för vidareodling i Europa. En del av resterande 50 % gick säkerligen till direkt konsumtion, men en stor del försvann ur statistiken. Samtidigt uppskattar den europeiska polisbyrån Europol att cirka 100 ton glasål smugglas ut från Europa årligen. Det här betyder att det sker ett omfattande tjuvfiske också utanför de statistikförda fångsterna.

Smuggelålen flyger reguljärflyg
Enligt Europol packas ålarna i vattentäta resväskor innan det bär av med kommersiellt flyg till Asien. En resväska kan innehålla uppemot 50 000 glasålar. När fisken kommer till Asien vidareodlas den till önskad storlek och säljs sedan vidare. I synnerhet i Japan har stora ålar ett högt pris eftersom de ses som både en delikatess och en fisk som ökar fertiliteten.

Miljardbusiness
En säljare kan för ett kilo glasål få 20 000 euro. Det är med andra ord fråga om en väldigt luckrativ business. Och om vi antar att 100 ton fisk smugglas till Asien årligen och där vidareodlas till vuxna för att sedan säljas vidare kan värdet för smuggelfisken till och med bli 2,2 miljarder euro på årsbasis, enligt vissa uträkningar.

Många tillslag under senaste år

Om man vill hitta något positivt i eländet är det att man äntligen verkat ha fått upp ögonen för problemet och det rapporteras nu regelbundet om tillslag som gjorts runt om i Europa.
Enligt uppgifter på Sustainable Eel Groups hemsida har man sedan fiskesäsongen 2018 – 2019 inleddes i oktober i tillslag stoppat smugglingen av mer än 6 miljoner glasålar (2 ton).

Ålförvaltningsplanen och Sustainable Eel Group
År 2007 trädde EU:s ålförordning i kraft. Enligt den ska 40 % av blankålarna (räknat i vikt) kunna inleda sin lekvandring och 60 % av glasålen som fiskas gå till utsättningar.

För att arbeta för ett hållbart ålfiske har gruppen Sustainable Eel Group (SEG) grundats som ett samarbete mellan forskningen, näringen och olika intressentgrupper. Gruppen har också skapat ett certifieringssystem för att kunna dokumentera och påvisa lagliga ålars ursprung och väg till endera utsättningsvatten eller tallriken. Scandinavian Silver Eel som levererar den glasål som sätts ut i Finland är certifierad av SEG.

Från SEG säger man att det naturligtvis är mycket viktigt att få bukt på den omfattande smugglingen för att kunna trygga den europeiska ålens framtid, men att man inte får glömma bort den andra biten av ålens trångmål. Det behövs fortsatt arbete för att bland annat restaurera ålens livsmiljöer och minska på turbindödligheten.

Artikeln har publicerats i Fiskeritidskrift 2/2019