Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Nästan 40 år för fiskets väl

År 2019 är Österbottens Fiskarförbunds verksamhetsledare Guy Svanbäcks sista år vid rodret. Snart är det dags att njuta av välförtjänta pensionärsdagar. Hur har branschen utvecklats under hans 38 år inom fiskerinäringen och vad har man för tillfället på gång vid fiskarförbundet?

Året var 1982 då Guy tog över på Österbottens Fiskarförbund som verksamhetsledare. Först som tf. och ett år senare som fast anställd. I fickan hade Guy en magisterexamen i biologi från Åbo Akademi, lärarjobb i Nykarleby samt projektjobb vid några av vattendistrikten i Österbotten där han hade jobbat med växtlighetskarteringar. – Jag hade ingen desto större erfarenhet av fiske, varken från jobbperspektiv eller fiske som hobby. – Men man lär sig längs med vägen, säger Guy. Då Guy började jobba vid Fiskarförbundet var de två anställda. – En av mina första uppgifter blev de facto att anställa en kanslist, varefter vi var tre. Idag uppgår personalen vid Fiskarförbundet till hela fem fast- och projektanställda.

Projektens förlovade tidevarv
Guy har skrivit ut en lista åt mig över de projekt man genomfört vid fiskarförbundet från 1983 fram till idag. På listan finns imponerande 68 projekt, med endast 10 före 1995, det vill säga Finlands inträde i EU. Det här talar sitt tydliga språk om det projektsamhälle vi lever i idag. Å andra sidan ger det möjlighet att få mycket gjort utanför den statsfinansierade andelen av fiskerirådgivningen.

För tillfället har man sju projekt på gång vid Fiskarförbundet. Det absolut största av dem är det EHFF finansierade innovationsprogrammet Blue Products. I korthet går programmet ut på att man ska skapa ekonomisk tillväxt för fiskerinäringen genom att utveckla mervärdesprodukter av strömming och mindre utnyttjade fiskarter och deras sidoströmmar. – Vi håller också på att jobba med förvaltningsplaner för abborre och gädda och i långa loppet hoppas vi ju via dem kunna certifiera vårt fiske som hållbart, säger Guy. Via projektet Fiskekluster och temadagar, som också det pågår just nu, har vi t.ex. bjudit in representanter för MSC så att vi kan diskutera om möjligheter till certifiering även för ett småskaligt kustfiske, fortsätter Guy.

Fiskevård med egna fiskstammar
Om att anställa en kontorist var ett av de första besluten Guy gjorde på jobbet, var en kopieringsmaskin det första inköpet. Det brukade lukta sprit här på vårt kontor, då vi hade en så kallad spritkopiator, som fungerade med T-sprit, berättar Guy skrattande. Om vi fortsätter på temat teknikens frammarsch var mobiltelefonen verkligt revolutionerande. Mobiltelefonen, som ju på den tiden verkligen inte rymdes i bröstfickan, gav ändå en helt ny sorts frihet. En telefon i bilen underlättade yngelutplanteringarna enormt. Nu kunde vi bättre koordinera arbetet och undvika onödiga väntetider.

På tal om utplanteringar så lyfter Guy fram arbetet kring att ta fram egna lokala moderfiskbestånd av sik, i samarbete med t.ex. Richard Hudd et co. på dåvarande Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet, som en av de viktigaste milstolparna under karriären. Nu har vi moderfiskbestånd av bland annat Malax- Lappfjärds-, och Larsmosik. I början på 80-talet jobbade vi mycket med fiskevård, och vi hade startat egen fiskodling 1987, för vi ville ha koll på vad vi sätter ut.

Fiskets Hus står klart i sommar
En tanke som alltid nu och då under de senaste tio åren dykt upp i samband med olika projekt har varit att sammanföra alla nejdens fiskeaktörer, berättar Guy. – Ibland har tanken varit att fysiskt samla alla, från näringen till fritidsfiskarna till forskningen fysiskt under samma tak. Ibland har tyngdpunkten på samarbete funnit mer på klusterplan och kring ett infocenter för fiske.

– Och nu händer det. Arbetet med att bygga Fiskets Hus nere vid Fiskstranden har kommit igång. När husets står klart i sommar, kommer det att inhysa en fisk-
restaurang, en fiskbutik, och vi kommer att hyra in vårt kontor där, berättar Guy. Tanken är att Fiskarförbundet även ska fungera som ett infocenter kring fiske. Mycket av informationen kommer dock att vara digitaliserad och finnas på skärmar, så att information finns tillgänglig även utanför våra öppethållningstider. Vi har varit med i planeringen kring huset, men huset byggs nu av privata finansiärer. Processen kring Fiskets Hus följer långt Guys grundprincip kring det jobb han gjort under alla år. Att våga se framåt och vartåt skutan behöver styras, och våga hoppa på tåget då det går.

För några år sedan tog kändiskocken Micke Björklund kontakt. Han ville öppna en fiskrestaurang i Österbotten. – Vi från fiskarförbundet berättade om tankarna om ett infocenter kring fisk. Micke gick igång på idén. Plötsligt befann vi oss med Micke på möte med Vasa stads tjänstemän. De berättade att det skulle öppnas en arkitekttävling kring hur man kunde utveckla Fiskstranden. – Vi deltog i tävlingen och vann, och på den vägen är det, berättar Guy. Fiskstranden, som har en lång historia som knutpunkt för fiske, då där tidigare legat Vasanejden fiskeandelslags byggnad, får nu leva kvar och göra skäl för sitt namn.

Fiskrestaurangen HEJM som ska öppna i Fisket Hus, har bland annat Micke Björklund som en delägare, men kommer att drivas av Mattias Åhman, årets kock anno 2017 och hans sambo som är sommelier, dvs vinexpert, samt av Simon Selin, även han kock. Fiskbutiken med namnet Fiskdisken kommer att drivas av Isabella Asplund. Isabella driver för tillfället företaget Köttdisken i Malax.

Skötebarnet Kustaktionsgruppen
Kustösterbotten har haft en egen fiskeleader, Kustaktionsgruppen, ändå sedan de kom in som element i Europeiska fiskerifonden år 2007. Fiskarförbundet har aktivt varit med i verksamheten ända från början.

Kustaktionsgruppens syfte är att främja fiskerinäringen inom Aktion Österbottens verksamhetsområde, det vill säga den österbottniska kusten från Kristinestad till Karleby. Kustaktionsgruppen beviljar projektmedel för projekt som lyfter och främjar fiskerinäringen i enlighet med gruppens strategi Österbottens kusttrakter 2020 – gröna näringar på en blå åker. Kustaktionsgruppens medel består alltså av ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Vi har jätteduktiga människor här i Österbotten som jobbar med näringsfrågor, och det är verkligt roligt att får jobba med dessa via kustaktionsgruppen, säger Guy. Jag har fram till 2019 suttit med i Kustaktionsgruppens arbetsgrupp, en intressant post där jag har haft möjlighet att vara med och styra i vilken riktning vi kan och vill utveckla fiskerinäringen i Österbotten.

Skönsjungande pensionär
Avslutningsvis, kommer Guy att spendera sina glada pensionsdagar ute på fiskevattnen? Tja, trots alla mina år vid fiskarförbundet, har nog inte fisket ännu heller utvecklats till en hobby. Mina främsta intressen är körsång, litteratur, museum och annat kulturellt och så lite golf. Däremot tänker jag nog med stort intresse följa med vad som händer på fältet, säger Guy. – Men ton, det tänker jag endast ta i Wasa sångargille. En kör som jag redan länge sjungit med i, säger Guy. Och som för övrigt är grundad samma år som Österbottens Fiskarförbund, år 1930.

Artikeln har publicerats i Fiskeritidskrift 1/2019