Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Regler för fritidsfiske efter lax på Finlands havsområden 2024

Fritidsfisket efter lax på Finlands havsområden, Finska viken undantaget, genomförs 2024 i enlighet med det beslut som rådet för jordbruk och fiske utfärdade i oktober förra året.

Det här betyder att man i fritidsfisket efter lax (ICES delsektion 29, 30 och 31) får ta lax som fångst enligt följande regler:

  • – En fettfeneklippt lax som fyller fångstmåttet per dag per fiskare.
  • – Alla laxar med fettfenan kvar ska omedelbart släppas tillbaka.
  • – Efter fångst av en första fettfeneklippt lax ska fritidsfiskaren upphöra med laxfisket under återstoden av dagen.
  • – Alla exemplar av alla fiskarter som tagits som fångst ska landas hela från fiskebåten.

Som undantag i Bottenviken (ICES delsektion 31) får man den 1.5–31.8. i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna ta till fångst lax både med och utan fettfena som fyller fångstmåttet, dock max två laxar per fiskare per dag.  

Nät- och drivrevsfiske efter lax

Rådets förordning förbjuder laxfiske med drivrev (långrev) i Bottniska viken i områden utanför fyra sjömil mätt från baslinjerna. Fiske med drivrev (långrev) är tillåtet i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna och här ska man följa tidsbegränsningarna som stadgats i nationell lagstiftning (Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket 236/2017). Observera att nätfisket efter lax inte regleras genom rådets förordning och det är tillåtet även utanför fyra sjömil mätt från baslinjerna i enlighet med tidigare nämnda tidsbegränsningar. Dagskvoterna på en eller två laxar gäller även nät- och drivrevsfisket.

Två laxars dagskvot i Finska viken  

Rådets förordning gäller inte Finska viken. I Finska viken får man i enlighet med nationell lagstiftning ta två laxar till fångst mer dag per fiskare (både fettfeneklippta och med fettfenan kvar) och det finns inga tidsbegränsningar likt de i Bottniska viken.

EU:s laxfiskereglering är i kraft detta år. Beslut angående nästa år fattas i slutet av året.