Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Regionförvaltningsverket har gett nya riktlinjer för hur delägarlag kan sammankallas

För delägarlag som förnyar sina stadgar finns nu ett nytt alternativ för hur delägarlaget kan sammankallas. Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland har gett en ny riktlinje för hur delägarlagets stämma kan sammankallas enligt lag om samfälligheter.

Regionförvaltningsverket anser att på något annat sätt bevisligen enligt lag om samfälligheter kan anses vara en nätsida som finns onämnd i delägarlagets stadgar. Nätsidan måste vara öppen för alla och sidorna måste vara i drift när man ansöker om fastställande av stadgarna. I praktiken betyder det här att enbart en Facebook-grupp eller ett meddelande publicerat på ett internetforum inte räcker, utan det måste finnas en nätsida i stadgarna som det kan hänvisas till.

Regionförvaltningsverket meddelar också att nätsidan inte kan vara det enda sättet att kalla till stämma, utan de delägare som inte använder elektroniska kommunikationsmedel måste fortfarande ha möjlighet att få en inbjudan via brev eller på annat sätt bevisligen. Också det här måste finnas inskrivet i stadgarna.

På Centralförbundet för Fiskerihushållnings delägarlagssidor finns förutom de gamla stadgemodellerna nya modeller där nätsida -alternativet har beaktats.   Observera att vi uppmanar delägarlag att vara i kontakt med oss på Centralförbundet eller de regionala fiskarförbunden/fiskerihushållningscentralerna då det blir aktuellt att uppgöra eller förnya stadgar