Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeövervakare – Kom ihåg att skicka in dina händelserapporter i januari!

Kalastuksenvalvoja Timo Liljendal kirjaa valvontatapahtuman tabletille.

Fiskeövervakarna ska inom utgången av januari lämna in föregående års händelserapporter till NTM-centralen. Det är alltså nu dags att lämna in rapporterna för år 2023. Händelserapport ska uppgöras för omhändertagande, anmärkning och åtgärdseftergift (lag om fiske 117 §). Händelserapporten ska lämnas in till den NTM-central som godkänt fiskeövervakaren.

Händelserapporterna kan skickas till NTM-centralen på tre sätt:

  1. Fyll i och skriv ut händelserapportblanketten från NTM-centralens hemsida (eller skanna fiskeövervakningsblanketten, om du använder t.ex. centralförbundets blanketter) och skicka till NTM-centralen via deras allmänna ärendeblankett. Den allmänna ärendeblanketten är en elektronisk tjänst, till vilken man loggar in med sina bankkoder. I blanketten väljer man att skicka blanketten till sin egen NTM-central.
  2. Händelserapporten/övervakningsblanketterna kan också skickas per e-post till den egna NTM-centralens registratorskontor, men observera att det här får man endast göra om man kan skicka meddelandet som krypterat.  
  3. Du kan också skicka händelserapporten/övervakningsblanketterna per post. Adressera brevet till din NTM-centrals registratorskontor.

Att göra upp händelserapporter hör till fiskeövervakarens tjänsteplikt. Ingen annan kan händelserapporterna för fiskeövervakarens del. Det räcker alltså inte att bara rapportera till sin uppdragsgivare.