Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Riksdagens finansutskott beviljade Centralförbundet 100 000 euro för delägarlagsarbete

Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en budgetpott på cirka 50 miljoner euro, varav Centralförbundet för Fiskerihushållning beviljades 100 000 euro.

Centralförbundets medel är riktade till att utreda hur man bäst kan slå ihop vattendelägarlag och främja samarbete mellan vattenägare.

– Små och splittrade delägarlag har svårt att klara av förvaltningen av vattenområden. Utmaningen med en åldrande befolkning ger sig alltmer till känna här också. Små ägarenheter har svårt att hitta funktionärer och verksamheten tryter. Större vattenområden med större delägarlag har förutsättningarna att klara av förvaltningen och fiskevården av vattenområdena i en bättre mån, säger riksdagsledamot och ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning Anders Norrback (SFP)

–I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att lag om samfälligheter som är den lag som styr delägarlagens verksamhet behöver förnyas. Den bakgrundsutredning som vi ska göra nästa år kommer att stöda den planerade lagreformen, berättar Centralförbundets verksamhetsledare Vesa Karttunen.

Riksdagens finansutskott delade ut julklappspengar till bland annat fiskerinäring, fiskevård, 4H och Pro Agria. Anders Norrback har aktivt drivit flera av projekten som fick finansiering, och är nöjd med slutresultatet.

Läs mer här Norrback: Den som ofta ror ut fpr napp så småningom