Strömming

Strömmingen är den viktigaste fisken för det finska kommersiella fisket. Tillsammans med vassbuken utgör strömmingen 95 % av Finlands havsfångster. Läs broschyren här.

Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

0.00 (alv 0% 0.00)

Lisätiedot