Search
Close this search box.

Kräfta

I Finland förekommer den ursprungliga flodkräftan som är starkt hotad och signalkräftan, som hämtades från Nordamerika år 1967. Kräftorna liknar varandra, men det finns några särskiljande kännetecken.

Läs broschyren här.

Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Lisätiedot