Search
Close this search box.

Järvilohi

Järvilohi esitteessä kerrotaan äärimmäisen uhanalaisesta järvilohesta. Järvilohta esiintyy Suomessa alkuperäisenä nykyisin vain Vuoksen vesistössä ja Hiitolanjoessa. Vuoksen järvilohikanta on istutuksien ja emokalaviljelyn varassa.

Esitettettä ei pysty tilaamaan, esitteestä löytyy ainoastaan sähköinen versio.

Lisätiedot