Search
Close this search box.

Kalojen ja rapujen istutus

Istutukset ovat tärkeä osa kalavesien hoitoa ja istutuksia tehdäänkin useista eri syistä. Istutuksilla voidaan ylläpitää tai palauttaa uhanalaisia kalakantoja sekä parantaa ja monipuolistaa kalastussaaliita. Aina ei kalastuksen ohjaus tai elinympäristöjen kunnostus riitä kalakantojen tilan parantamiseen. Istutukset ovatkin tarpeellisia esimerkiksi silloin kun kalojen kutu- ja lisääntymisalueet ovat hävinneet tai kalat eivät pääse lisääntymisalueille.

Esitteessä käydään läpi istutuksiin liittyviä käytäntöjä ja säädöksiä.

Lue esite tästä.

0.00 (alv 0% 0.00)

Lisätiedot

Kuvaus