Koulutuksen tietosuojaseloste

Kalatalouden Keskusliiton koulutuksien asiakasrekisteri

Tietosuojasi on meille tärkeä. Tallennamme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme koulutusten ja tilaisuuksien hallinnoimiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palvelun kehittämiseen. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja tallennamme ja mihin me niitä käytämme.

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. Tietojen antamatta jättäminen voi tarkoittaa mm. sitä, että emme pysty tavoittamaan rekisteröityä mahdollisten koulutuksen organisointiin liittyvien muutosten osalta.

Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitukset

Asiakasrekisteriin tallennamme seuraavat tiedot henkilöistä, jotka ovat ilmoittautuneet koulutukseen:
-Nimi
-Organisaatio
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Asiakasrekisterin tietolähde on ilmoittajan tai heidän valtuuttamansa henkilön ilmoittamat tiedot. Käytämme asiakasrekisterin tietoja koulutusten ja tilaisuuksien hallinnoimiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen.

Tietojen käsittely, tallentaminen ja jakaminen

Käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(a) artiklan mukainen rekisteröidyn suostumus. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä muille koulutusta toteuttaville, ylläpitäville ja kehittäville tahoille (mm. kouluttajat, järjestäjät ja ilmoittautumisten vastaanottaja). Antamalla hyväksyntäsi henkilötietojesi tallennukseen ja käyttöön, mahdollistat tapahtumiin ilmoittautumisesi ja osallistumistietojesi näkyvyyden mm. osallistujalistoilla, tulosteissa, palautteissa ja raporteissa.

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Kalatalouden Keskusliitto ry ja asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii Heidi Moisio. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:

Nimi: Kalatalouden Keskusliitto
Y-tunnus: 0202139-02
Postiosoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Sähköposti: kalastus(at)ahven.net
Puhelin: (09) 6844 590

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta tallennetuista tiedoista. Jos havaitset tiedoissamme virheitä tai puutteellisuuksia, korjaamme ne pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseen, olet milloin tahansa oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista rekisteristämme, toteutamme tämän pyynnön, jollei voimassa oleva sopimussuhde tai lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään tietosi määrätyn ajan. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. Emme suorita automatisoitua päätöksentekoa (profilointia).

Tietojen säilytysaika ja suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot poistetaan vuoden sisällä koulutuksen päättymisestä. Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja säilytystilojen lukituksilla. Koko henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta-asioista. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-asetuksen määräämällä tavalla.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kalatalouden Keskusliiton lakimies Elias Rauhala
Puhelin: 0400 234 780
Sähköposti: elias.rauhala(at)ahven.net