Search
Close this search box.

Kilpailujen tietosuojaseloste

Kalatalouden Keskusliiton kilpailujen asiakasrekisteri

Tietosuojasi on meille tärkeä. Tallennamme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme kilpailun hallinnoimiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palvelun kehittämiseen. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja tallennamme ja mihin me niitä käytämme. 

Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitukset

Asiakasrekisteriin tallennamme seuraavat tiedot henkilöistä, jotka ovat ilmoittautuneet kilpailuun:
-Nimi
-Organisaatio
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero-Ilmoitetut tiedot organisaatiosta Asiakasrekisterin tietolähde on ilmoittajan tai heidän valtuuttamansa henkilön ilmoittamat tiedot. Käytämme asiakasrekisterin tietoja kilpailun hallinnoimiseen.Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on vaadittujen henkilötietojen toimittaminen. Ilman vaadittujen henkilötietojen toimittamista kilpailuun osallistuminen ei ole mahdollista. 

Tietojen käsittely, tallentaminen ja jakaminen

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä viestintävälineille. Antamalla hyväksyntäsi henkilötietojesi tallennukseen ja käyttöön, mahdollistat kilpailuun ilmoittautumisesi ja osallistumistietojesi näkyvyyden muun muassa viestintävälineissä ja raportoinnissa. Rekisteritietoja käytetään myös palkintojen jakamiseen. 

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Kalatalouden Keskusliitto ry ja rekisterin vastuuhenkilönä toimii Heidi Moisio. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:Nimi: Kalatalouden KeskusliittoY-tunnus: 0202139-02Postiosoite: Malmin kauppatie 26, 00700 HelsinkiSähköposti: kalastus@ahven.netPuhelin: (09) 6844 590 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta tallennetuista tiedoista. Jos havaitset tiedoissamme virheitä tai puutteellisuuksia, korjaamme ne pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseen, olet milloin tahansa oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista rekisteristämme, toteutamme tämän pyynnön, jollei voimassa oleva sopimussuhde tai lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään tietosi määrätyn ajan. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. Emme suorita automatisoitua päätöksentekoa (profilointia). Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Kalatalouden Keskusliitolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Tietojen säilytysaika ja suojaaminen

Asiakasrekisterin tiedot poistetaan seuraavan vuoden loppuun mennessä kilpailun päättymisestä. Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja säilytystilojen lukituksilla. Koko henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta-asioista. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-asetuksen määräämällä tavalla.  Otamme tarvittavia varmuuskopioita tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kalatalouden Keskusliiton tietosuojavastaavana toimii lakimies Elias Rauhala.Sähköposti: elias.rauhala@ahven.netPuhelin: 0400 234 780