Kalatalousalueiden toiminnanjohtajien koulutuspäivän tallenteet: aamupäivän ohjelma ja iltapäivän ohjelma.

Aamupäivän esitykset

Avaus & Kalatalousalue julkisoikeudellisena toimijana – Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto
Toiminnanjohtajan kokemukset kalatalousalueen ensimmäisistä kuukausista  – Päivi Pyyvaara, Pirkanmaan kalatalouskeskus
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien vuorovaikutus kaavoituksen ja merialuesuunnittelun kanssa – Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto
Yhteisten tavoitteiden löytäminen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan monitavoitearviointimenetelmällä – Anne-Mari Rytkönen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaminen – Hannu Salo, ELY-keskus

Iltapäivän esitykset

Työkaluja paikkatietoaineistojen tuottamisen avuksi – Aurora Paloheimo, Maa- ja metsätalousministeriö
VELMU-aineistojen hyödyntäminen kalatalousalueiden KHS – Jolanda Linsén, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vesien- ja merenhoitosuunnitelmat – Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus
Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyön käynnistyminen Pohjois-Karjalassa – Päivi Kiiskinen, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus
Kalatalousalueiden viestintä ja markkinointi – Hilkka Karvinen, Kalatalouden Keskusliitto

Koulutuksen järjestämiseen on saatu tukea maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista.