Rannikon kalatalousaluepäivien 2019 esitykset

Ajankohtaiskatsaus – Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vantaanjoen jokitalkkarin kuulumiset 2019 – Oula Tolvanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
Porvoon-Sipoon kalatalousalueen KHS-luonnos – Sanna Kuningas, Luonnonvarakeskus
Kalatalousalueen julkisoikedellisen aseman määrittämät raamit – Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto
Arkistointiohje kalatalousalueille – Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kalatalousalueiden rahoitus – Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Osakaskuntien yhdistämiset, yhtenäislupa-alueet ja valtakunnalliset hoitosuunnitelmat – Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto
KALPA-työkalu – Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rannikon pienvedet – Claes Björkholm, Österbottens Fiskarförbund

Kustens fiskeriområdesdagar 2019 – föredragen på svenska

Aktualitetsöversikt– Kari Ranta-aho, Egentliga Finlands NMT-central
Ågårdkarlarna – Jokitalkkarit– Oula Tolvanen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
Modellstommen och utkastet till Borgå-Sibbo fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan – Sanna Kuningas, Luonnonvarakeskus
Ramarna som fiskeriområdenas offentligrättsliga ställning definierar – Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto
Arkiveringsanvisningar för fiskeriområdena  – Mikko Koivurinta, Egentliga Finlands NMT-central
Fiskeriområdenas finansiering – Mikko Koivurinta, Egentliga Finlands NMT-central
Sammanslagning av delägarlag, samtillståndsområden och nationella vårdplaner som en del av nyttjande och vårdplanerna – Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning
KALPA-redskapet – Mikko Koivurinta, Egentliga Finlands NTM-central
Kustens småvattendrag – Claes Björkholm, Österbottens Fiskarförbund

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.