Rannikon kalatalousaluepäivien 2020 esitykset

Lakipaketti – Irena Pirhonen, Kalatalouden Keskusliitto
Kaupallinen kalastuksen edistäminen ja hyvin soveltuvat alueet käyttö-ja hoitosuunnitelmissa vesienomistajien etuja huomioiden – Anu Niinikorpi, Länsi-Suomen Kalatalouskeskus
Käyttö-ja hoitosuunnitelmien sisältövaatimukset sekä erityiskysymyksiä hallinnon näkökulmasta – Mikko Koivurinta, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Esimerkkejä kalatalousalueen hankerahoituksista – Timo Saarinen, Airisto-Velkuan kalatalousalue
Kalatalousryhmien avustusmahdollisuudet – Maria Saarinen,Saaristomeren kalatalousryhmä
Kalatalousalueet kartalle -hankkeen kuulumiset – Eetu Karhunen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Rannikkokunnostusverkosto – Sini Olin, Uudenmaan ELY-keskus
Myös rannikolla voidaan kunnostaa kalojen lisääntymisalueita – Sanna Kuningas, Luonnonvarakeskus

Turotukset Vaasassa 2016-2020 – Reijo Salmela, Vaasan Urheilukalastajat ry

Kustens fiskeriområdesdagar 2020 – föredragen på svenska

Nyttjande-och vårdplanernas innehållskrav och andra frågor ur förvaltningens synvinkel – Mikko Koivurinta, NTM-centralen
Lagpaket – Irena Pirhonen, Centralförbundet för Fiskerihushållning
Kommersiellt fiske i nyttjande och vårdplanerna samt hörande av vattenägarna – Birthe Wistbacka, Norra Kust-Österbottens fiskeriområde
Exempel på projektfinansiering – Marina Nyqvist, Österbottens fiskarförbund
Fiskerigruppernas finansieringsmöjligheter – Jonas Harald, Kustaktionsgruppen i Österbotten
Fiskeriområdena på kartan-projektet – Eetu Karhunen, XAMK
Kustrestaureringsnätverket – Sini Olin, Nylands NTM-central
Även på kusten kan man restaurera fiskarnas lekområden – Sanna Kuningas, Naturresursinstitutet

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.