Esitelmät / Föredrag

Järvi-Suomen kalatalousaluepäivän 2023 esitykset

Missä mennään käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa? – Hannu Salo, ELY-keskus
Mitä uutta tietoa kalatalousalueilla tarvittaisiin kalakantoihin ja kalastukseen liittyvien toimien suunnitteluun? – Tapio Keskinen, Luke
Osakaskuntien tehostamis- ja yhdistämistarpeet osana käyttö- ja hoitosuunnitelmia – Sami Kurenniemi, Pohjois-Savon ELY-keskus
Lohikalojen luontainen elinkierto turvattava – Matti Viialainen
Uhkaako vesihome istukkaitamme, entä luonnonkaloja? – Antti Nousiainen, Luke
Ajankohtaista lakiasiaa – Rasmus Åkerblom, KKL

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Rannikon kalatalousaluepäivien 2022 esitykset

Ajankohtaiskatsaus – Risto Vesa, KKL
Ajankohtaista lakirintamalla – Elias Rauhala, KKL
Käyttö- ja hoitosuunnitelmien kipukohdat – Risto Vesa, KKL
Kalastuslain 13 § ja 14 § käytännössä – Tuomas Oikari, ELY-keskus
Siiankalastuksen säätely ja tuoreimmat tutkimustiedot – Lari Veneranta, Luke
Kaupallisen kalastuksen kommenttipuheenvuoro – Anni Selenius, Österbottens Fiskarförbund
Mitä uutta tietoa kalatalousalueilla tarvittaisiin kalakantoihin ja kalastukseen liittyvin toimien suunnitteluun? – Antti Lappalainen & Sanna Kuningas, LUKE
SVK:n kommenttipuheenvuoro – Janne Antila
Miten osallistaa ja sitouttaa osakaskunnat paremmin kalatalous- aluetoimintaan? – Anu Niinikorpi, L-S Kalatalouskeskus
Miten tehostaa kalatalousalueiden viestintää? – Malin Lönnroth, KKL

Kustens fiskeriområdesdagar 2022 – föredragen på svenska

Aktualitetsöversikt – Malin Lönnroth, CFF
Nyttjande och vårdplanernas smärtpunkter – Malin Lönnroth, CFF
Aktuellt på lagfronten – Elias Rauhala, CFF
Lag om fiske 13 och 14 § i praktiken – Mikko Koivurinta, NTM-centralen
Sikfiskereglering och senaste forskningsresultat – Lari Veneranta, Luke
Kommersiella fiskets taltur – Anni Selenius, Österbottens Fiskarförbund
Vilken ny info behövs i fiskeriområdet för att planera åtgärder för fiskbestånden och fisket? – Antti Lappalainen & Sanna Kuningas, LUKE
SVK:s taltur – Janne Antila
Hur kan man bättre engagera och förankra delägarna i fiskeriområdesverksamheten? – Anu Niinikorpi, L-S Kalatalouskeskus
Hur effektivera fiskeriområdenas kommunikation? – Malin Lönnroth, CFF

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.