Search
Close this search box.

Esitelmät / Föredrag

Järvi-Suomen kalatalousaluepäivän 2024 esitykset

Ajankohtaista hallinnolta – Timo Takkunen, Pohjois-Savon ELY-keskus (tulossa lähiaikoina)
Kalastuslain 13 § Soveltaminen ja KHS-kalastusrajoitusten voimaansaattaminen – Elias Rauhala, Lapin ELY-keskus
Ajankohtaiskatsaus lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin – Rasmus Åkerblom, Kalatalouden Keskusliitto
Viehekalastusrasitusselvitys valmistumassa – Jani Pellikka, LUKE
Kalatalousalueiden ja osakaskuntien toiminnan tehostaminen – Mikko Malin, Kalatalouden Keskusliitto
Vesialueen omistuksen kehittämishanke alkamassa – Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto
Puruveden puolesta: Pro Puruvesi ry:n toiminnan esittely – Reijo Jantunen, Pro Puruvesi

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskukselta.

Rannikon kalatalousaluepäivien 2023 esitykset

Ajankohtaista kalatalouskentällä – Mikko Malin, KKL ja Mikko Koivurinta, ELY-keskus
Ajankohtaista lakirintamalla – Rasmus Åkerblom, KKL
Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen – Joonas Ikävalko, ELY-keskus
Kalatalousaluetyöskentelyn tehostaminen – Mikko Malin, KKL ja Gabi Lindholm, kalatalousalueiden toiminnanjohtaja Uudellamaalla
Kalastuksen merkitys Kotkan kaupungille ja kalatalousalueen KHS:n huomioiminen päätöksenteossa – Kirsti Sepponen, Kotkan kaupunki
Kalataloudelliset kunnostukset rannikolla – Sanna Kuningas, LUKE
Kymijoki – nykytila ja miten siihen on tultu – Mikko Malin, KKL


Kustens fiskeriområdesdagar 2023 – föredragen på svenska

Aktuellt på fiskerifältet  – Malin Lönnroth, CFF och Mikko Koivurinta, NTM-centralen
Hur kan vi jobba effektivare i fiskeriområdena? – Mikko Malin, CFF och Gabi Lindholm, verksamhetsledare för nyländska kustens fiskeriområden
Fiskets betydelse för Kotka stad och beaktandet av nyttjande- och vårdplanen i beslutsfattandet – Kirsti Sepponen, Kotka stad
Aktuellt på lagfronten – Rasmus Åkerblom, CFF 
Ändrande av fiskevårdsskyldigheten vid Abborfors och Klåsarö kraftverk – Joonas Ikävalko, NTM-centralen
Fiskeriekonomiska restaureringar vid kusten – Sanna Kuningas, LUKE
Kymmene älv, nuläget och hur det har nåtts – Mikko Malin, CFF

Päivien järjestämiseen on saatu rahoitusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.Ramus