Kalastuksenvalvojana voi toimia ainoastaan kalastuslain 12 luvun mukaiset kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Kelpoisuusvaatimukset ovat oikeustoimikelpoisuus, rehellisyys ja luotettavuus, sopivuus tehtävään sekä kalastuksenvalvojan kokeen suorittaminen hyväksyttävällä tuloksella.

Nämä ehdot täyttävä henkilö voidaan ELY-keskukselle osoitetusta hakemuksesta hyväksyä kalastuksenvalvojaksi. ELY-keskuksen myöntämä kalastuksenvalvojakortti ei kuitenkaan vielä riitä valtuutukseksi.

Kalastuksenvalvoja tarvitsee valtuutuksen nimetylle toimialueelle. Valtakirjan voi antaa kalastusalue, vesialueen omistaja tai ELY-keskus. Valtion vesialueilla Metsähallitus toimii omistajana.

Kalastuksenvalvojan koulutus ja koe

Kalastuksenvalvojan on osoitettava kokeella, että hän hallitsee kalastuksenvalvojan tehtäväalaan kuuluvat tiedot ja taidot. Kokeen kysymysten aiheina on muun muassa kalastuslaki(Finlex) ja kalastusasetus(Finlex).

Kalastuksenvalvojan kokeeseen valmentavia koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa eri paikkakunnilla. Koulutusten ajankohdista voi kysyä lähimmältä kalatalouskeskukselta. Näillä sivuilla ilmoitetaan myös tulevista koulutuksista. Omatoimisesti opiskeleva voi tiedustella kokeen suorittamismahdollisuudesta ELY-keskukselta. Omatoimiseen opiskeluun suositellaan Kalastuksenvalvojan opas -kirjaa https://ahven.net/p/kalastuksenvalvojan-opas/

Kalastuksenvalvojan valtuutus

Kalastusta saa valvoa ainoastaan sillä alueella, jota vesialueen omistajan, kalastusalueen tai ELY-keskuksen valtuutus koskee.

Kalastuksenvalvojan valtuuttaneen kalastusalueen tai vesialueen omistajan tulee kahden kuukauden kuluessa ilmoittaa ELY-keskukselle kalastuksenvalvojan valtuutuksesta.

Kalastuksenvalvojalla on oltava valvontatehtävässään mukanaan sekä ELY-keskukselta saatu kalastuksenvalvojan kortti että valtuutuksen todistava valtakirja tai pöytäkirjanote. Siniset tunnusmerkit tulee pitää näkyvillä vaatetukseen kiinnitettyinä.

Valvontakoulutusta 2019
23.5. Valvonnan jatkokoulutus Tampereella

6.6. Kalastuksenvalvojan kokeeseen valmentava koulutus Tampereella