Search
Close this search box.

Järvi-Suomen Kalatalousaluepäivien tietosuojaseloste

Kalatalouden Keskusliiton koulutuksen asiakasrekisteri

Tietosuojasi on meille tärkeä. Tallennamme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme koulutuksen järjestämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tässä selosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja tallennamme ja mihin me niitä käytämme. 

Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitukset

Asiakasrekisteriin tallennamme seuraavat tiedot henkilöistä, jotka ilmoittautuvat koulutukseen:
-Nimi
-Sähköpostiosoite
-Organisaatio

Asiakasrekisterin tietolähde on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Käytämme asiakasrekisterin tietoja koulutuksen järjestämiseen ja mahdollisiin koulutusta koskeviin yhteydenottoihin.

Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa tietoja ainoastaan niitä tarvitseville tahoille koulutuksen järjestämistä varten. Tietoja voidaan luovuttaa organisaation sisällä ja koulutuksen tilaajalle ELY-keskukselle.

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Kalatalouden Keskusliitto ry.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat:
Nimi: Kalatalouden Keskusliitto
Y-tunnus: 0202139-02
Postiosoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Sähköposti: kalastus@ahven.net
Puhelin: (09) 6844 590 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio sinusta tallennetuista tiedoista. Jos havaitset tiedoissamme virheitä tai puutteellisuuksia, korjaamme ne pyynnöstäsi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tietojen tallentaminen on perustunut suostumukseen, olet milloin tahansa oikeutettu peruuttamaan suostumuksesi. Jos pyydät tietojesi poistamista rekisteristämme, toteutamme tämän pyynnön, jollei voimassa oleva sopimussuhde tai lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään tietosi määrätyn ajan. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta menettelystä rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle. Suomessa tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu. Emme suorita automatisoitua päätöksentekoa (profilointia). 

Tietojen säilytysaika ja suojaaminen

Rekisterin tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua koulutuksesta. Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja säilytystilojen lukituksilla. Koko henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta-asioista. Jos suojaustoimenpiteistä huolimatta sattuisi tietomurto, ilmoitamme tapahtuneesta tietosuoja-asetuksen määräämällä tavalla.