Näytetään kaikki 7 tulosta

5.00

Suomen kalabibliografia. Osa I, vuodet 1730-1917.Kalabibliografia on ensimmäinen ja samalla laajin maassamme pelkästään kaloihin, kalastukseen ja kalatalouteen liittyvä bibliografinen teos. Kirjassa on tiedot yli 3400 julkaisusta tai artikkelista, mikä tekee siitä ainutlaatuisen lähdeteoksen mm. tutkijoille, kala-alan harrastajille ja kirjakeräilijöille. Kirjoittajina Ari Savikko, Ari Lappalainen ja Matti Kettunen 2012. 169 sivua.

15.00

Suomen kalabibliografia. Osa II, vuodet 1918-1940. Bibliografia on suoraa jatkoa ensimmäiselle vuonna 2012 ilmestyneelle teokselle Suomen kalabibliografia osa I. Suomen kalabibliografia osa II sisältää vuosina 1918-1940 ilmestyneet kala-aiheiset kirjat, pienpainatteet ja lehtiartikkelit. Sisältää myös lisäyksiä ensimmäiseen osaan. Kirjoittajina Ari Savikko ja Ari Lappalainen 2015. 427 sivua.

Kalatalouden historiaa

Näin ennen

15.00

Näin ennen. Vanhojen pyyntimenetelmien ja -välineiden historiaa. Historiallisia T. H. Järven ja J. Alb. Sandmanin ottamia valokuvia. Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja. Kirjoittanut Eero Naskali 1993. 127 sivua.

Kalatalouden historiaa

Kalatalouden Keskusliitto 1891-1991

16.50

Kalatalouden Keskusliitto 1891-1991. 100 vuotta kalatalousneuvontaa. Hajanaisia havaintoja järjestön 100-vuotistaipaleelta. Mielenkiintoisia vaiheita kalatalouden kehityksestä Suomessa. Kirjoittajina Markku Myllylä ja Rauno Kostiainen 1991. 113 sivua.

25.00

Suomen kalabibliografia III vuodet 1941–1950 päättää mittavan vuodesta 1730 alkaneen kalabibliografia sarjan. Bibliografia sisältää vuonna 1941–1950 ilmestyneet kala-aiheiset kirjat, pienpainatteet sekä lehtiartikkelit tekijän ja artikkelin mukaan. Mukana on myös lisäyksiä Kalabibliografian osiin 1 ja 2. Toinen maailmansota vaikutti keskeisesti tämän ajanjakson tapahtumiin. Kansakunnan toivuttua sodasta alkoi myös kalastusala elpyä. Näistä historiallisista tapahtumista kirjasta löytyy pidempiä kirjoituksia tietolaatikoina. Kirjoittajina Ari Savikko ja Ari Lappalainen 2017. 204 sivua.

35.00

Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta kalatalousneuvontaa. Suomen Kalastusyhdistys perustettiin vuonna 1891 jakamaan ja levittämään tietoa kalastuksesta, kalavesien hoidosta, kalankäytöstä ja kalatalouden tapahtumista meillä ja muualla. Tsaarin ajasta EU-aikaan ei ole Kalatalouden Keskusliiton historiikki, vaan artikkelikokoelma ajan virrasta siepatuista kalatalouden tapahtumista, joissa kalatalousneuvonta on ollut mukana. Lähtökohtaisesti järjestö on suunnannut neuvontaa 125 vuoden ajan kalavesistä huolehtiville, joita ovat olleet kalastuskunnat ja kalastusalueet. Sotien jälkeen yhteiskunnallisten muutosten myötä syntyi kiistaa yleiskalastusoikeuksien laajentamisesta. Se sai heti alkuun poliittista väritystä, eikä keskustelu ole vieläkään päättynyt. Kirjoittanut Kari Kilpinen 2016. 239 sivua.

Kalatalouden historiaa

Suomen kalabibliografiat I-III

40.00

Suomen kalabibliografiat I-III. Kaikki kolme Suomen kalabibliografiaa pakettitarjouksena 40€. Osat I-III käsittävät vuodet 1730-1950. Pakettitarjous!