Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Lohen vapaa-ajankalastuksen säännöt Suomen merialueilla 2024

Lohen vapaa-ajankalastus Suomen merialueilla, Suomenlahtea lukuun ottamatta, toteutetaan vuonna 2024 viime lokakuun maatalous- ja kalastusneuvoston ratkaisun mukaisesti.

Tämä tarkoittaa sitä, että vapaa-ajankalastuksessa voidaan (ICES osa-alueilla 29, 30 ja 31) ottaa saaliiksi lohia seuraavilla säännöllä:

  • – Yksi mitan täyttävä eväleikattu lohi kalastajaa kohden päivässä.
  • – Kaikki kalastuksessa saadut rasvaevälliset luonnonlohet on päästettävä heti takaisin mereen.
  • – Lohen kalastus on lopetettava loppupäivän ajaksi sen jälkeen, kun ensimmäinen rasvaeväleikattu lohi on otettu saaliiksi.
  • – Kaikkien kalalajien kaikki saaliiksi otetut yksilöt on purettava kalastusveneestä maihin kokonaisina

Tästä poiketen Perämerellä (ICES osa-alue 31) saa 1.5.–31.8. neljän merimailin sisäpuolisilla alueilla perusviivasta mitattuna, ottaa saaliiksi sekä eväleikattuja että rasvaevällisiä mitan täyttäviä lohia, kuitenkin enintään kaksi lohta kalastajaa kohden päivässä.

Lohen verkko- ja ajosiimakalastus

Neuvoston asetus kieltää pitkäsiimakalastuksen (ajosiimakalastuksen) Pohjanlahdella ympäri vuoden neljän merimailin ulkopuolella perusviivasta mitattuna. Pitkäsiimakalastus (ajosiimakalastus) on sallittua neljän merimailin sisäpuolisilla alueilla perusviivasta mitattuna ja tässä noudatetaan kansallisen lainsäädännön aikarajoituksia (valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista 236/2017). Huomioi että lohen verkkokalastusta ei säädellä neuvoston asetuksella ja se on sallittua myös neljän merimailin ulkopuolella perusviivasta mitattuna yllä olevan kansallisen asetuksen aikarajoitusten mukaisesti. Myös verkko- ja ajosiimakalastuksessa on voimassa yhden tai kahden lohen päiväkiintiöt.

Suomenlahdella kahden lohen päiväkiintiö

Neuvoston asetus ei koske Suomenlahtea. Suomenlahdella saa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaa kaksi lohta vuorokaudessa kalastajaa kohden (rasvaevällisiä ja rasvaeväleikattuja) eikä alueella ole ajallisia rajoituksia.

EU:n lohenkalastusrajoitukset vapaa-ajankalastukselle ovat voimassa tämän vuoden ja mahdollisesta jatkosta päätetään loppuvuodesta.