Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Suomen kalastusalan järjestöt ajavat kalastus- ja eräpalveluita liikuntaedun käyttöalaan

Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ovat molemmat jo vuosia kannattaneet ja esittäneet kalastuksen lisäämistä liikunta- ja kulttuuriedun käyttökohteeksi. Työnantajan tarjoamaa etua tulisi voida hyödyntää esimerkiksi kalastonhoitomaksun, kalastukseen liittyvien opaspalveluiden ja kalastuskurssien maksamisessa.

Valtakunnalliset kalastusalan järjestöt vierailivat perjantaina 19.4. valtioneuvostossa luovuttamassa kirjeen liikuntaedun käyttömahdollisuuden laajentamisesta valtiovarainministeri Riikka Purran erityisavustaja Niko Ohvolle. Kirjeessä pyydetään kiirehtimään Orpon hallitusohjelmaan kirjattua toimenpidettä kalastus- ja eräpalveluiden lisäämiseksi liikuntaedun käyttöalaan.

– Vapaa-ajankalastuksen ja muiden eräpalveluiden monimuotoiset ja ympärivuotiset mahdollisuudet auttaisivat nykyistä useamman löytämään itselleen mielekkään liikuntaedulla tuettavan harrastusmuodon. Muutos olisi samalla tärkeä avaus hyvinvointivaikutuksiltaan kiistattomien luontoharrastusten hyödyntämisessä paitsi työhyvinvoinnin myös kansanterveyden edistämiseen, toteaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Olli Saari.

Esitykselle on laaja kannatus niin kalastuksen, metsästyksen ja eräharrastusten parissa toimivien yritysten kuin myös työssäkäyvien kalastusharrastajien keskuudessa. Työnantajan tarjoaman edun käyttömahdollisuus piristäisi koko kalatalouden asemaa ja toisi mukanaan kalastuksen pariin myös uusia harrastajia.

– Liikuntaedun käyttömahdollisuus kalastonhoitomaksun maksamiseen kasvattaisi ilman muuta vuotuista maksukertymää. Tästä hyötyisi koko kalatalousala, koska kertymä käytetään pääosin kalavesien hoitoon ja kehittämiseen, mainitsee toiminnanjohtaja Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitosta.

Liikuntaedun käyttömahdollisuudella edistettäisiin peräti kolmea hallitusohjelmakirjausta. Toteutuessaan se olisi hyvinkin tarpeellinen lisäys myös kalastonhoitomaksukertymän kasvattamisen kannalta.

Suomessa on 1,8 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, joista lukuisat hyötyisivät mahdollisuudesta käyttää liikuntaetua kalastusharrastukseen. Luontoharrastuksina pidettävät kalastus ja metsästys parantavat ja ylläpitävät fyysistä kuntoa, vähentävät stressiä ja ovat myös tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Vaikutukset myös työelämässä suoriutumiseen olisivat positiivisia.

Lisätietoa aiheesta antavat:

Vesa Karttunen, toiminnanjohtaja, Kalatalouden Keskusliitto
p. +358 50 3850 875

Olli Saari, toiminnanjohtaja, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
p. +358 50 339 4660