Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät ajankohtaisten kalatalousaiheiden äärellä

Vuorossaan viidennet valtakunnalliset kalatalousaluepäivät risteiltiin Viking Linen Tukholman risteilyllä maaliskuun loppupuolella. Kaksipäiväisen kalatalousseminaarin ohjelma oli lastattu täyteen kalatalousasiaa ja ajankohtaista kalatalousalalta.

Aluepäivät avasi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoen tuoreet kuulumiset ministeriöstä ja kalataloussektorilta. Puheessaan hän käsitteli viime vuoden kamppailua silakan kalastuksesta, lohenkalastusta merialueella, yhteisaluelain muutosta ja kyttyrälohta. Ministeri puhui myös kalastonhoitomaksun yläikärajan nostosta sekä muistutti, että hallitusohjelmaan kirjattu liikunta- ja kulttuuriedun käyttö erä- ja kalastuspalveluihin on etenemässä tämän vuoden puolella.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah saapui kalatalousaluepäiville mukanaan tuoreet kuulumiset ministeriöstä.

Ministeri Essayah sai esityksensä jälkeen kunnian jakaa satavuotismitalin Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton sekä Kalatalouden Keskusliiton johtokunnassa vaikuttavalle Timo Matinlassille mittavasta ja merkittävästä, lähes 40 vuotisesta uurastuksesta kalatalouden parissa.

Ministeri Sari Essayah jakoi tunnustuksen Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton puheenjohtaja Timo Matinlassille vuosikymmenten kunniakkaasta työstä kalatalouden eteen. Takana Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen.


Esitykset jatkuivat, kun Roni Selén maa- ja metsätalousministeriöstä tarjosi yleisölle tuoreen tietopaketin kalastuslain muutoksista vuodelle 2024. Lisäksi esitys käsitteli kalastonhoitomaksuvarojen jakautumista ja määrärahan käyttöä.

Seuraavana ääneen päästettiin Luonnonvarakeskuksen tutkija Jani Pellikka. Pellikka on uurastanut edellisvuodet Viehekalastusta kalatalousalueilla -selvityksen parissa. Kalatalousaluepäivien esityksessä käytiin läpi selvitystä ja sen tuloksia. Saimme kattavan kuvan siitä, miten kalatalousalueilla kalastetaan ja miten pyynti jakaantuu eri kalatalousalueille.

Luken tutkija Jani Pellikka puhui Viehekalastusta kalatalousalueilla -selvityksestä ja sen tuloksista.

Luonnonvarakeskuksen esityksen jälkeen kerrottiin uusista ja innovatiivisista ratkaisuista kalatutkimukseen ja kalastoselvityksiin liittyen. Seminaariosallistujat saivat kuulla, että ympäristö-DNA:lla (eDNA) pelkän vesinäytteen avulla voi tehdä laajan kalastoselvityksen esimerkiksi järven tai joen kalalajeista. Ympäristömonitoroinnista ja kalastoselvityksistä puhuivat SpringDNA Oy:n edustajat.

Kotitalousneuvontajärjestö Finlands svenska Marthaförbund eli tuttavallisemmin Marthaförbundet osallistui kalatalousaluepäiville esittelemällä kalahankkeitaan ja kalaan liittyvää toimintaansa lasten ja nuorten parissa. Marthat ovat kotitalousneuvonnassaan jo vuosia jakaneet niin sanotun smartfiskin eli järkikalan kalasanomaa. Moni ei tiedäkään, että neuvontatyössään Martat edistävät kotimaisten särkikalojen syöntiä esimerkiksi järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa opetetaan käsittelemään ja hyödyntämään särkikaloja.

Kotitalousneuvoja Sandra Mellberg Marthaförbundetista ja toiminnanjohtaja Elise Hindström Ungmarthoista puhuivat kotimaisen kalankäytön edistämisestä.

Viime aikoina paljon huomiota osakseen saanut osakaskuntien yhdistäminen oli myös esillä valtakunnallisilla kalatalousaluepäivillä. Maanmittauslaitoksen edustaja Kalle Konttinen esitelmöi vesialueiden jakamisesta ja tarjoili lyhyen historiikin siitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kala- ja vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen piti päivän loppupuolella mielenkiintoisen esityksen hoitokalastuksista ja vesistökunnostuksista Länsi-Uudenmaan alueella. Vesterinen johdatti kuulijat järvikunnostuksen perusteisiin ja kertoi ravintoketjukunnostuksista ts. hoitokalastuksista, tarjoten esimerkkejä myös hoitokalastussaaliin hyödyntämisestä. Ensimmäisen seminaaripäivän niputtivat pakettiin Oulun Kalatalouskeskuksen Heikki Tahkola ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maarit Satomaa, jotka toivat monipuolisesti esille kaikkia vesienhoito- ja kunnostustoimijoita palvelevaa Vesistökunnostajien karttapalvelua sekä kunnostusyhdyshenkilötoimintaa.

Kala- ja vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen LUVY:stä aiheenaan järvikunnostukset ja hoitokalastukset Länsi-Uudenmaan alueen vesistöissä.

Kalatalousaluepäivien toiseen seminaaripäivään sisältyi tiukkaa laki- ja kalastuksenvalvonta-asiaa. Kalastuslakia avasivat Kalatalouden Keskusliiton juristi Rasmus Åkerblom sekä Lapin ELY-keskuksen lakimies Elias Rauhala. Tämän jälkeen esitykset käsittelivät kalastuksenvalvontaa. Tapio Gustafsson Keskusliitosta esitteli kalastuksenvalvonnan kehittämissuunnitelmaa. Vuoden kalastuksenvalvoja sekä myös vuoden kalastusopas titteleillä palkittu kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen puhui valvonnasta Kustavin-Uudenkaupungin vesialueilla. Liukkonen vastaanotti laivalla myös palkinnon Vuoden Kalastuksenvalvoja-kilpailun voitosta. Mies palkittiin Ursuitin laadukkailla paukkuliiveillä, joita hän voi mahdollisesti hyödyntää joko opasretkillään tai itse kalastusta valvoessaan. Onnittelut!

Vuoden kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen kertoi kalastuksenvalvonnan kuulumiset Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen vesiltä.

Valtakunnallisten kalatalousaluepäivien osallistujilla oli mahdollisuus tutustua myös vesilintukosteikoita kunnostavaan SOTKA-hankkeeseen. Metsästäjäliiton Veli-Matti Pekkarinen ja Birdlifen Heikki Helle olivat saapuneet laivalle pitämään esittelypistettä hankkeesta. Lintumiehet saivat juttusilleen paljon kiinnostuneita vesialue- ja osakaskuntatoimijoita. Eipä ihme, sillä vesilinnuille suunnattuun kosteikkokunnostukseen voi yhdistää myös kalataloudellisen näkökulman, ja risteilylle osallistujat eli kalatalousalue- ja osakaskuntatoimijat ovatkin maamme suurimpia lintuvesialueiden omistajatahoja. Hienoa työtä myös tällä sektorilla ja kiitos lintumiehille osallistumisesta tilaisuuteen!

Kokonaisuudessaan valtakunnalliset kalatalousaluepäivät tarjosivat jälleen kerran tärkeän ajankohtaiskatsauksen meneillään oleviin ja tuoreisiin kalatalousaiheisiin. Tapahtumaan ja risteilylle osallistui yhteensä 265 edustajaa kalatalousalueilta ja osakaskunnista eri puolilta Suomea sekä järjestöistä, ELY-keskuksista, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioista sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. Kalatalouslaiva seilaa kaikesta päätellen myös ensi vuonna – tervetuloa risteilemään!