Search
Close this search box.

ARTIKKELI

AVI:lta uusi linjanveto osakaskunnan koolle kutsumiselle

Sääntöjään uudistaville osakaskunnille avautuu uusia vaihtoehtoja kokousten koolle kutsumiselle. Uudistuksen mahdollistaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tulkintalinjausta, joka koskee osakaskunnan kokouksen koolle kutsumista yhteisaluelain nojalla.  

Aluehallintovirasto katsoo, että yhteisaluelain mukaiseksi muuksi luotettavaksi osakaskunnan koolle kutsumisen tavaksi voidaan katsoa osakaskunnan säännöissä mainittu verkkosivu. Verkkosivuille tulee olla yleinen pääsy ja sivujen tulee olla toiminnassa, kun sääntöjen vahvistamista haetaan.  Käytännössä tämä tarkoittaa, että pelkkä Facebook-ryhmä tai nettipalstalla julkaistu ilmoitus ei riitä, vaan säännöissä on oltava sivu, johon viitata.

Aluehallintoviraston linjauksessa jatketaan, että verkkosivuilla oleva kutsu ei voi olla ainoa koollekutsumisen tapa, vaan niillä osakkailla, jotka eivät hyödynnä sähköisiä viestintävälineitä tulee edelleen olla mahdollisuus saada kutsu kirjeellä tai muulla säännöissä määrätyllä tavalla todisteellisesti. Tämäkin on mainittava osakaskunnan säännöissä.

Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta löytyy vanhojen mallien lisäksi uudet mallit ohjeineen, jossa nämä linjaukset ovat huomioitu. Huomioikaa että sääntöuudistuksen yhteydessä on syytä olla suoraan yhteydessä joko Kalatalouden Keskusliittoon tai paikalliseen kalatalouskeskukseen/kalastajaliittoon tarkempien neuvojen saamiseksi.