Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Saimaalla kielletään pinta- ja välivesiverkkoja vaelluskalojen suojelemiseksi

Saimaan kalastusrajoitukset auttavat suojelemaan äärimmäisen uhanalaista järvilohta.

Pinta- ja välivesiverkot kielletään useilla kalatalousalueilla, ja alimmat pyyntimitat nousevat. Rajoitukset koskevat myös järvilohen vaellusreittejä. Rajoitusten tavoitteena on vähentää vaelluskalojen sivusaaliskuolleisuutta ja edistää kestävää kalastusta Saimaalla.

Saimaalla kielletään kohojen avulla pintaan tai väliveteen laskettavat verkot, muikkuverkkoja lukuun ottamatta. Rajoitus tulee voimaan 1.3.2024 ja koskee Heinävedenreitin, Haukiveden, Puumalan ja Mikkeli-Luonteri kalatalousalueen vesiä. Pihlajaveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisia rajoituksia asetetaan voimaan myöhemmin, koska suunnitelma on vasta hyväksymisvaiheessa. Yöveden ja Suur-Saimaan välisessä Hampunsalmessa kielletään verkkokalastus ympärivuotisesti vaelluskalojen suojelemiseksi. Vaelluskapeikkojen ja lisääntymisalueiden rajoituksista sekä Saimaannieriän suojelemiseksi asetettavista rajoituksista tiedotetaan myöhemmin keväällä.  

Saimaalla saimaannorpan pesimäalueilla on kielletty ympärivuotisesti riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä pitkäsiima ja kalatäkyiset koukkupyydykset. Lisäksi verkkokalastus on kiellettyä 15.4–30.6 ja muikkuverkot 15.4–20.6 välisenä aikana. Näiden lisäksi Paasselän ja Haukiveden välisellä järvilohen vaelluspoikasten liikkumisreitillä kielletään muikkuverkot 15.7 saakka.

Rajoitukset perustuvat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin ja niistä annettuihin lausuntoihin, ne asetettiin voimaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksellä. Päätöksissä on otettu huomioon Saimaan järvilohen ja taimenen erittäin heikko tilanne, minkä vuoksi kalastuksen sivusaaliskuolleisuuden vähentäminen on nyt erityisen tärkeää. Rajoitukset tulevat voimaan 1.3.2024 ja ovat voimassa alueesta riippuen jopa vuoden 2032 loppuun. Viranomaisten asettamat kalastusrajoitukset näkyvät maa- ja metsätalousministeriön kalastusrajoitus.fi -palvelussa.

-Kalastusrajoitukset ovat yksi keino vähentää vaelluskalojen sivusaaliskuolleisuutta ja parantaa niiden lisääntymismahdollisuuksia. Toivomme, että kalastajat ymmärtävät rajoitusten tärkeyden ja noudattavat niitä. Samalla haluamme edistää kestävää kalastusta Saimaalla, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen.

Alimmat pyyntimitat nousevat ja syvännekalastusta rajoitetaan

Kalatalousalueet rajoittavat samalla myös syvännealueiden kalastusta vaelluskalojen sivusaaliskuolleisuuden vähentämiseksi sekä kuhan kestävän kalastuksen edistämiseksi ja kalakannan tuottavuuden turvaamiseksi. Yleisesti syvännekalastuksessa kielletään 22–54 mm verkot, mutta aluekohtaiset rajoitukset löytyvät www.kalastusrajoitus.fi -palvelusta.

Kuhan kestävää kalastusta edistetään ja yhteensovitetaan nostamalla alinta sallittua pyyntimittaa ja syvänneverkkojen solmuväliä säätelemällä. Kuhan pyyntimitta nousee 42 cm:stä 45 cm:iin Kyyvedellä sekä Mäntyharju-Vuohijärven, Puulan, Mikkeli-Luonterin ja Heinävedenreitin kalatalousalueilla. Puulan kalatalousalueella rasvaeväleikatun taimenen alin pyyntimitta nousee 55 cm:iin. Heinävedenreitin kalatalousalueella rasvaeväleikatun taimenen alin pyyntimitta nousee 60 cm:iin.

Yhteyshenkilöt

Kalatalousasiantuntija Tero Nieminen p. 0295 026 035, tero.nieminen@ely-keskus.fi

Johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen p. 0295 024 037, teemu.hentinen@ely-keskus.fi

Aluekohtaiset kalastusrajoitukset (www.kalastusrajoitus.fi)

Asiasta tiedotti Pohjois-Savon ELY-keskus 14.2.2024