Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalatalousalan koulutus vaarassa – Paraisten kalakoulu lakkautusuhan alla

Peimarin koulutuskuntayhtymän (Livia) rehtori Ilkka Harkkila on ehdottanut Paraisilla sijaitsevan Kalatalous- ja ympäristöopiston muuttamista kenttäasemaksi. Tälloin myös kalatalouden opetustoiminta siirrettäisiin pois paraisilta Tuorlaan yhtymän toiseen yksikköön. Kalatalousjärjestöt vastustavat ehdotusta ja ovat lähettäneet Livian hallitukselle asiasta kirjelmän.

Kalatalousalan järjestöt ovat erittäin huolestuneina seuranneet keskustelua Ammattiopisto Livian taloustilanteen heikkenemisestä ja puheena olleista suunnitelmista lähteä hakemaan säästöjä Paraisten yksikön toimintoja siirtämällä ja vähentämällä.

Kalatalousalalla on eläköitymisten ja alan kehittymisen myötä kasvava kysyntä ammattitaitoiselle työvoimalle. Erityisesti kalankasvatus tarvitsee uutta työvoimaa nopeasti ympäri maata. Paraisilla annettava kalatalouskoulutus on alallaan laajinta ja monipuolisinta Suomessa ja opetuksen puitteet tulevat näkemyksemme mukaan väistämättä kärsimään, jos opetusta siirretään muihin Livian yksiköihin. Vesiviljelyn osalta Paraisten yksikkö on ainoa suomalainen koulutuksen tarjoaja ja siellä on juuri saatu luotua puitteet moderniin kiertovesikasvatukseen liittyvään koulutukseen. Tämän lisäksi Paraisten yksikkö on Suomen edustajana neljä vuotta kestävässä EU-hankkeessa (”BRIDGES”), jossa tavoitteena on kehittää vesiviljelyalan koulutusta sekä nostaa koulutettavien määrää pohjoismaisten yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Päättyneellä hallituskaudella aikaansaatu kotimaisen kalan edistämisohjelma on mitä todennäköisimmin saamassa jatkoa ja ohjelman keskeisenä sisältönä oleva kotimaisen vesiviljelytuotannon lisäämismahdollisuus tulee kyseenalaiseksi, jos kotimaisen ammattitaitoisen työvoiman saatavuus vaarantuu koulutuksen häviämisen myötä. Juuri valmistuneessa kalatalouden huoltovarmuusselvityksessä todetaan erityisesti vesiviljelyalan tarvitsevan jatkossa entistä enemmän osaavaa ja hyvin koulutettua henkilökuntaa. Myös muilla kalatalouden sektoreilla Paraisilla saatava, jatkuvasti kehitystyön alla oleva opetus luo peruspohjan alan tulevaisuudelle. Esimerkiksi juuri valmistuneeseen kalastusmatkailun kehittämisohjelmaan on kirjattu panostustarve kalastusopaskoulutukseen.

Edelliseen pohjautuen Paraisten kalatalous- ja ympäristöopiston kautta saatava koulutus ei ole pelkästään ammattiopisto Livian sisäinen asia, vaan koskettaa koko suomalaista kalatalouden toimialaa. Ennen Paraisten koulutuksen tulevaisuutta koskevia päätöksiä kalatalouden järjestöt edellyttävät asian laajempaa käsittelyä maa- ja metsätalousministeriön, opetusministeriön ja Livian kolmikantaneuvotteluissa. Uskomme vakaasti, että tämänhetkisille taloudellisille ongelmille on löydettävissä pidempiaikaisia ratkaisukeinoja ilman Paraisten yksikköä uhkaavaa alasajoa.

Kirjelmän allekirjoittivat:

Kalatalouden Keskusliitto

Suomen Kalankasvattajaliitto

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen Kalakauppiasliitto

Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto

Pro Kala