Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vaalit lähestyvät – kalataloustavoitteet saatava mukaan vaaliohjelmiin

Kalatalouden Keskusliitto on laatinut kalatalousohjelman kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Ohjelma sisältää Suomen kalatalouden kannalta kolme tärkeää tavoitetta: kotimaisen kalan edistämisohjelman jatkaminen, osakaskuntien toimintaedellytysten parantaminen ja kalastonhoitomaksun maksajapohjan laajentaminen. Nämä tavoitteet on saatava mukaan puolueiden vaaliohjelmiin sekä seuraavaan hallitusohjelmaan.

Kotimaisen kalan edistämisohjelman jatkaminen

Suomessa syötävästä kalasta vain viideosa on kotimaista alkuperää. Kalatalouden vaihtotase vuonna 2021 oli 276 miljoonaa alijäämäinen. Tavoitteiltaan kunnianhimoinen kotimaisen kalan edistämisohjelma on toteutukseltaan vielä alkumetreillä. Ukrainan sodan seurauksena reippaasti kohonneet kalan hinnat vaikeuttavat tehtävää, mutta kotimaisen kalan edistämisohjelman toteutusta on ehdottomasti jatkettava ja tähän lieneekin laaja kannatus eri puolueissa.

Osakaskuntien toimintaedellytyksiä parannettava

Toinen kalataloudellinen tavoite kohdistuu kalavesien omistuksen ja hoidon perusyksiköihin, yhteisen vesialueen osakaskuntiin, jotka kaipaavat toiminnan tehostamista. Osakaskuntien toimintaa ohjaavassa yhteisaluelaissa on selviä korjaustarpeita ja lakiuudistus pitäisi saada pikaisesti työlistalle. Lisäksi osakaskuntien toimintaa haittaavat kalastuksen järjestämisen kannalta liian pieni omistusyksiköiden koko sekä toimijoiden ikääntymisestä johtuva toiminnan hiipuminen. Osakaskuntien yhdistämistoimitusten taloudellinen tukeminen toisi ratkaisuja näihin molempiin ongelmiin. Pienillä osakaskunnilla ei useinkaan ole itsellään varallisuutta yhdistämistoimitusten tekoon.

Kalastonhoitomaksun yläikäraja poistettava tai nostettava 70 vuoteen

Kolmas tavoite liittyy kalastonhoitomaksuun. Kalastajista noin neljäsosa on täyttänyt 65 vuotta ja Suomen väestön ikärakenteen johdosta heidän osuutensa on edelleen kasvamassa. Kalatalouden rahoituspohja ja samalla kalavesien hoito ja ylläpito perustuvat kalastonhoitomaksukertymään, joka on nyt rapautumassa ikäperusteisen vapautuksen vuoksi. Myös yli 65-vuotiaat tulisi saada kalastonhoitomaksun piiriin -kalastonhoitomaksun yläikäraja on poistettava tai nostettava 70 vuoteen. Yläikärajan poisto tai nostaminen vaatii kuitenkin selkeän poliittisen päätöksen.

Katso Kalatalouden Keskusliiton Kalatalousohjelma eduskuntavaaleihin 2023 kokonaisuudessaan tästä.

Tekstiä lainattu Kalatalouden Keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttusen pääkirjoituksesta Suomen Kalastuslehdestä 6/2022