ARTIKKELI

Lohen vapaa-ajankalastuksen uudet säännöt merialueilla

Vapaa-ajankalastajien lohenpyyntiin vaikuttavat vuonna 2022 voimaan astuneet EU:n uudet rajoitukset. Suomenlahtea ja rannikkoa lukuun ottamatta rasvaevällinen lohi on kokonaan rauhoitettu. Rannikkovesissä luonnonlohta voi pyytää vain 1.5.-31.8. välisenä aikana, muulloin vapautettava välittömästi. Verkkokalastuksessa tulee kuitenkin huomioida että valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista (236/2017) on edelleen voimassa, eli verkkokalastuksessa tulee noudattaa 2 § aikarajat! Suomenlahdella lohta saa kalastaa koko kauden Suomen kansallisen kalastusasetuksen mukaisesti kiintiöllä 2 lohta vuorokaudessa.

EU-maiden ministerineuvosto päätti uusista lohen kalastusrajoituksista vuoden 2021 lokakuussa. EU:n lohenkalastusrajoitukset vapaa-ajankalastukselle ovat voimassa tämän vuoden ja mahdollisesta jatkosta päätetään loppuvuodesta.

Rasvaevällistä lohta voi ottaa saaliiksi enää 1.5.-31.8.  välisenä aikana alueilla, jotka ovat kauimmillaan neljän meripeninkulman päässä sisäisten aluevesien ulkorajasta (kartassa sininen alue) Muuna aikana rasvaevällinen luonnonlohi on rauhoitettu sinisellä alueella ja vapautettava välittömästi. Rasvaevällinen lohi on rauhoitettu täysin koko kauden ulommilla merialueilla (kartassa punainen alue). Eväleikattuja istukkaita voi pyytää sinisellä sekä punaisella alueella koko kalastuskauden, kiintiö 1 lohi vuorokaudessa/kalastaja.

Neuvoston uusi asetus ei koske Suomenlahtea, joka jää rajoitusten ulkopuolelle. Suomenlahdella lohen pyyntiin vaikuttaa Suomen kansallinen kalastusasetus, joka määrittää kiintiöksi 2 lohta (rasvaevällinen tai eväleikattu) vuorokaudessa.

Tarkat selitteet ja rajoitusalueet löydät oheisesta kartasta!