Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät risteiltiin onnistuneesti

Jari Leppä puhuu Valtakunnallisilla kalatalousaluepäivillä

Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät keräsivät osallistujia Suomen kalatalousalueilta aina ylintä Lappia myöten. M/S Silja Symphony-aluksella järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 230 henkilöä kalatalouskeskuksista, kalatalousalueilta, osakaskunnista ja Kalatalouden Keskusliitosta. Myös valtion virkamiesosasto oli hyvin edustettuna maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja ELY-keskuksen voimin. Lisäksi mukana oli Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.

Tapahtuman avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Ministeri nosti esiin Suomen kalatalouden turvaamisen, kotimaisen kalan edistämisohjelman, vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUn ja lohikantojen tilan eri puolilla Suomea. Leppä korosti, että kalatalouden merkitys korostuu etenkin tällaisina haastavina aikoina. Kalataloudessa tulee ottaa huomioon yhä enemmän huoltovarmuuskysymykset.

Ensimmäisen päivän pääasiallinen sisältö saatiin ajankohtaisista asioista tutkimus- ja hankekentältä. Päivän aikana kuultiin kalastonhoitomaksukertymästä, vajaasti hyödynnetyistä kalavarannoista sekä kotimaisesta kalataloudesta ja kalaa edistävistä hankkeista.

Tapio Keskinen Vajaasti hyödynnetyt kalavarat
Luonnonvarakeskuksen tutkija Tapio Keskinen kertoi vajaasti hyödynnetyistä kalavarannoista. Kuva: Tapio Gustafsson

Toisen päivän esitykset muodostuivat sinnikästä puurtamista vaatineiden kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien ympärille. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat vaatineet kalatalousalueilta paljon resursseja ja ne ansaitsivat myös oman osionsa kalatalousaluepäivillä. Esityksissä kuultiin käyttö- ja hoitosuunnitelmien arviointityötä sekä käytännön esimerkkejä kalatalousalueilta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat selkeästi puhuttivat ja herättivät myös keskustelua.

Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät huipentuivat kalastusneuvos Kari Ranta-ahon visiointiin kalatalousalueiden tulevaisuudesta. Ranta-ahon esitys oli eräänlainen koko toimintakentän ravistelu pohtimaan kysymyksiä siihen liittyen, miten Suomessa järjestettäisiin kestävällä pohjalla toimiva kalatalous sekä hyvin hoidetut kalavedet vielä tulevaisuudessakin.

Kari Ranta-aho kalatalousaluepäivillä
Kalastusneuvos Kari Ranta-aho visioi kalatalouden tulevaisuutta. Kuva: Tapio Gustafsson

Kalatalousaluepäivien ohjelma oli tiivis, mutta ilta-aikaa oli pyhitetty myös aluerajat ylittävälle verkostoitumiselle. Kalatalouden Keskusliiton järjestämä tapahtuma toteutettiin nyt kolmatta kertaa Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät nimen alla. Vastaavia kalastusalueristeilyjä on järjestetty jo kymmeniä vuosia. Oli suuri ilo nähdä vahva esiintyjäkaarti sekä osallistujajoukko tänäkin vuonna!

Tervetuloa risteilemään myös ensi vuonna!