Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Österbottens Fiskarförbund

Österbottens Fiskarförbundin henkilökunta yhteiskuvassa Vaasan Kalastuksen talon ulkopuolella.

Österbottens Fiskarförbund on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Pohjanmaan alueella.

Österbottens Fiskarförbundissa työskentelevät toiminnanjohtaja Marina Nyqvist, joka vastaa yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta, hankkeiden suunnittelusta ja niiden johdosta, kalatalousaluetoiminnasta ja edunvalvonnasta. Kalatalouskonsulentti Leif Kaarto huolehtii toimialueen kalavesien hoidosta, kalaistutuksista ja kalateiden kunnostuksista sekä toimii Österbottens fiskeriförsäkringsföreningin toiminnanjohtajana. Guy Svanbäck työskentelee erityisasiantuntijana ja koordinoi Blue product innovaatio-ohjelmaa. Kanslisti Ann-Kristin Lindfors huolehtii yhdistyksen hallinnosta, kirjanpidosta palkanmaksusta ja laskutuksesta.

Meidät tavoittaa parhaiten soittamalla tai lähettämällä sähköpostia:
Marina Nyqvist, marina.nyqvist (ät) fishpoint.net, 050 527 2314
Leif Kaarto, leif.kaarto (ät) fishpoint.net, 0500 262 001
Ann-Kristin Lindfors. ann-kristin.lindfors (ät) fishpoint.net, 045 117 6877
Guy Svanbäck, guy.svanback (ät) fishpoint.net, 0500 860 566

Hoidamme kahden kalatalousalueen Södra Kust-Österbottens fiskeriområde ja Norra Kust-Österbottens fiskeriområde toiminnanjohtajuutta.

Jäseninämme on 51 osakaskuntaa. Sen sijaan kuinka monta osakaskuntaa toimialueellamme on kaiken kaikkiaan on hieman epäselvää.

Tärkeitä asioita toimialueellamme ovat kalavedenhoito, kalastuselinkeinon kehittäminen ja kalatalousaluetoiminta. Kalavedenhoito pitää sisällään kalojen kutualueiden kartoituksen, suunnittelun ja kunnostuksen, poikastuotannon seuraamisen ja istutukset erityisesti paikalliset kalakannat huomioiden. Kalatalouselinkeinoa kehitetään pitkäjänteisesti hanketoimintojen avulla ja samalla pyritään aktiivisesti löytämään ratkaisuja hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle aiheuttamiin ongelmiin. Pohjanmaan kalatalousaluetoiminta pitää sisällään kaikkea paikallisista kalavedenhoitotoimista ja kalastuksensäätelyä koskevaan päätöksenteosta aina merimetsojen aiheuttamien vahinkojen minimoimiseen.

Vuoden 2021 aikana satsaamme erityisesti kehittääksemme pohjoismaista yhteistyötä merimetsotilanteen hallitsemiseksi.

Alueemme tärkein kalalaji on siika. Siika on Pohjanmaan maakuntakala. Vaikka siikasaaliit ovat viimeisen 20 vuoden aikana vähentyneet, on siika edelleen alueen taloudellisesti merkittävin kalalaji ja tärkeä saalis myös kotitarvekalastajille. Olemme yhteistyössä jäsenistömme kanssa tehneet kymmenisen vuotta työtä vahvistaaksemme paikallisia siikakantoja.

Alueemme tekee mielenkiintoiseksi ja sille on leimaanantavaa ainutlaatuinen ja jatkuva maankohoaminen. Maankohoamisen lisäksi meillä on laaja saaristo lukemattomine saarineen, luotoineen ja kivineen. Osa Pohjanmaan saaristoa, Merenkurkun saaristo, on ainutlaatuisuutensa vuoksi valittu Unescon maailmanperintölistan luonnonperintökohteeksi. Fladat ja kluuvit, maankohoamisen seurauksena syntyneet ainutlaatuisen laguunit, ovat tyypillisiä alueellemme ja tärkeitä kalojen lisääntymisalueita.

On vaikea ennustaa mitä alueen kalatalous on kymmenen vuoden kuluttua. Taloudellisesti merkittävien kalalajien, kuten siian ja ahvenen, saaliit ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina. Paikallisella tasolla panostetaan paljon kalojen kutualueiden kunnostuksiin. Meneillä on useita hankkeita vähempiarvoisten kalalajien käytön ja arvon lisäämiseksi. Myös kalankasvatukseen panostetaan. Mikäli hylkeiden ja merimetsojen kannanhoidossa saavutetaan todellisia tuloksia, voi alueen kalataloudella olla valoisa tulevaisuus.

Parhaana kalajuttuna voidaan pitää alueen osakaskuntien ja kalastajaseurojen kahden vuosikymmenen ajan jatkuneita siian kutuajan kattavia alueellisia rauhoituksia loka- ja marraskuussa. Rauhoitus, jota kunnioittavat sekä kaupalliset että vapaa-ajankalastajat, nähdään vesienomistajille tärkeänä keinona varmistaa kestävä siiankalastus.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.