ARTIKKELI

Ålands fiskare

Ålands fiskare Linda Sundström tekemässä hauen koekalastusta Ahvenanmaalla.

Ålands fiskare on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Ahvenanmaan alueella.

Linda Sundström työskentelee meillä projektivastaavana ja hoitaa yhdistyksen päivittäisten toimintojen lisäksi yhdistyksen vetämiä hankkeita.

Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse tai puhelimella, minkä lisäksi meillä on myös postiosoite ja Facebook-sivut, jota päivitämme yhdistyksen ajankohtaisilla asioilla.

Ahvenanmaalla ei ole Manner-Suomen kaltaisia kalatalousalueita. Ahvenanmaan vesialueista osa on yksityisten henkilöiden tai yritysten omistamia, osa taas kylän tai osakkaiden muodostamia yhteisiä vesialueita, jotka muodostavat kalastuskunnan. Lisäksi on maakunnan yleisvesialueet, jotka ulottuvat kylän vesien rajalta 12 merimailia ulos kuten maakunnan yksityinenkin vesialue.

Kaikilla Pohjoismaissa asuvilla on oikeus kotitarvekalastukseen yleisillä vesialueilla. Sen sijaan yksityisillä, yhteisillä ja maakunnan vesillä kalastusoikeus kuuluu yksin vesialueen omistajalle.

Ålands fiskare työskentelee ammattimaiseen kalastukseen liittyvien kysymysten parissa sekä koko Ahvenanmaan maakunnan kattavien hankkeiden parissa.

Jäsenistömme koostuu pää- ja sivutoimisista kalastajista sekä joukosta tukijäseniä.

Ahvenanmaalla on oma kalastuslainsäädäntö. Yhdistys tekee yhteistyötä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa sekä EU-tason että paikallisen rannikkokalastuksen kalataloushallinnossa.

Vuonna 2021 satsaamme erityisesti kalastuksellisesti ongelmallisten harmaahylkeiden aiempaa laajempaan poistamiseen sekä ahvenanmaalaisen kalastuselinkeinon uuden kehittämisohjelman edistämiseen.

Historiallisesti silakan kalastus on ollut tärkein kalastusmuoto, mutta myös rannikon läheisyydessä tapahtunut hauen, ahvenen ja siian kalastus on ollut merkittävää. Tänä päivänä lohi on kaupalliselle kalastukselle tärkeä kalalaji. Ahvenanmaalla pyydetään lähes neljännes koko Suomen lohisaaliista. Ennen kaksi vuotta sitten alkanutta kalastuskieltoa myös turskan kalastus Ahvenanmerellä oli kannattavaa ja odotimme innolla sen kehittämistä. Sen sijaan tällä hetkellä turskaa pyydetään vain pienimuotoisesti tutkimusmielessä. Käytännössä kuitenkin kaikki Suomessa pyydetty turska kalastetaan Ahvenanmaalla.

Alueestamme tekee mielenkiintoisen suuri ja mosaiikkimainen saaristo, joka muodostuu 6500 saaresta.

Toivottavasti 10 vuoden kuluttua kaupallisen rannikkokalastuksen toimintaedellytykset sekä paikallisen lähikalan markkinat ovat parantuneet ja uusille kalastajille on avautunut mahdollisuuksia aloittaa alan parissa.

Paras kalajuttu on ilman muuta Ahvenanmaan Lemlandista vuonna 2016 pyydetty Suomen suurin turska, joka painoi 26,09 kiloa.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.