ARTIKKELI

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto istuttaa vuosittain tuhansia ankeriaanpoikasia.

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Uudellamaalla.

Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitossa työskentelee pieni, mutta iskukykyinen ryhmä. Kokoaikaisena työskentelee toiminnanjohtaja Aki Laitila, avovesikaudella kalankuljetus- ja neuvontatehtäviä hoitaa Antti Jukkala ja toimistotöiden kiireapulaisena toimii Anita Mattila. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta www.uudenmaankalatalous.fi. Liiton jäsenistö (n. 180 yhteisöä) koostuu alueen järjestäytyneistä kalavesien osakaskunnista, kalatalousalueista, kalastusyhdistyksistä sekä kalastajaseuroista.

Uudellamaalla sijaitsee 11 kalatalousaluetta. Liitto hoitaa yhden eli Vantaanjoen kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta. Vantaanjoen kalatalousalueen vesipinta-ala on yksi Suomen pienimmistä, mutta alueen sijainnista johtuen toiminta on erittäin vilkasta niin kalastuksen kuin alueella sijaitsevien yhdyskuntien ja teollisen toiminnan osalta. Alueen uhanalaiset kalakannat ja edunvalvonta luovat erityisen haasteen kalatalousalueen ja myös liiton toiminnalle.

Hanketoimintamme painottuu lasten ja nuorten kalastusharrastusten edistämiseen. Järjestämme yhdessä jäsenistömme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa mm. koululaisten onkipäiviä. Päivittäisessä työssä autamme jäsenistöä mm. kokousten, kalastuksen, kalastuksenvalvonnan ja muiden arkisten asioiden hoidossa. Hoidamme oman jäsenkuntamme kalatilausten toimituksia sekä joitakin kalaviranomaisen hallinnoimia kalatalousmaksuvelvoitteita. Kalojen istutustoiminta ajoittuu lähes koko avovesikauden ajalle ja etenkin syyspuolella se vie suurimman osan työajastamme.

Toimialueemme kalatalouden suurimpia haasteita on pärjätä kilpajuoksussa alati muuttuvan yhteiskunnan, kuormittajien ja sääntöviidakon keskellä sekä ylläpitää niin uhanalaisia kuin vahvoja kalakantoja. Runsaiden kalakantojen, kalavesien tuoton ja terveellisen lähikalaruoan saatavuuden lisäksi haasteena on myös löytää uusia kalastajia paikoin autioituville kalavesille.

Alueemme erikoispiirteenä voidaan mainita, että täältä löytyy erittäin monipuolisia kalastusmahdollisuuksia – kirkasvetisiä latva-alueiden puro- ja järvivesiä, savisameita joki- ja järvialueita, merialueiden sisälahtia, ulkoluotoja ja avomerta unohtamatta. Alueella tavattavien kalojen lajikirjo on erittäin monipuolinen, josta johtuen alue on erinomainen mm. kalabongareille.

Meheviä kalajuttuja pyydettiin. Yksi parhaista on se, kun erään ammattikalastajamme lohirysään ui varastettu purjevene. Tapaus ei runsaan saaliin muodossa kuitenkaan varsinaisesti aiheuttanut kalastajalle suuria riemunkiljahduksia.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.