ARTIKKELI

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus järjestää lapsille Valtakunnalisen kalastuspäivän tapahtuman Kuopiossa.

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Pohjois-Savon alueella.

Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksessa työskentelevät toiminnanjohtaja Ari Pyykkönen ja kalatalousneuvoja Tommi Rautiainen. Heidän pääasialliset toimenkuvansa ovat kalatalousalueiden toiminnanjohtajatehtävät ja osakaskuntaneuvonta.

Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse.

Hoidamme 10 kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta ja meillä on 280 jäsenosakaskuntaa.

Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen alueella tärkeimpiä asioita ovat osakaskuntaneuvonta, koska alueellamme on paljon aktiivisia osakaskuntia sekä kalatalousalueiden toiminnanjohtajuus ja kalavesien hoito.

Tänä vuonna erityispanostus kohdistuu kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan ja valmiiksi saattamiseen.

Alueella yksi erikoisimmista kalalajeista on ankerias, jonka perässä lajikalastajat saapuvat pitkänkin matkan päästä.

Mielenkiintoisen alueestamme tekee sitoutunut ja aktiivinen sidosryhmäverkosto.

Alueemme kalatalous 10 vuoden kuluttua perustuu entistä enemmän tutkitun tiedon pohjalle luotuihin käytänteisiin. Alalle on saatu uusia toimijoita ja osakaskuntatoiminta on kehittynyt kohti isompia yksiköitä.

Alueellamme on paljon aktiivisia osakaskuntatoimijoita, jotka yhdessä kalatalousaluetoimijoiden kanssa tekevät valtavasti töitä hyvien kalavesien ja kalastuksen puolesta. Alueemme osakaskunnissa toimii lukuisia aktiivisia nuorisotoimijoita, jotka omalta osaltaan luovat jatkuvuutta alalle.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.