Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton henkilökunta kokemassa talviverkkoja.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Perämeren alueella.

Toiminnanjohtaja Vesa Rantasen tehtäviin kuuluvat hallinto, neuvonta, nuorisotyö sekä kalataloudelliset suunnittelut, toteutukset ja seurannat. Kalatalousneuvoja Pasi Anttilan tehtävinä ovat neuvonta, nuorisotyö, kalanpoikasvälitys ja luonnonravintolammikot. Kalatalousneuvoja Eliisa Rantasen tehtäviin kuuluvat suunnitelmien laatiminen, nuorisotyö, tutkimus ja pyydysten huolto. Edellä mainittujen lisäksi Pyhäjoen hautomoa ja luonnonravintolammikoita hoitaa kausityöntekijöinä neljä henkilöä.

Meidät tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla etunimi.sukunimi@kalatalousneuvonta.fi sekä osoitteesta www.kalatalousneuvonta.fi ja Facebookista.

Liiton toimialue käsittää Perämeren rannikkokunnat Kokkolasta Tornioon. Jäseninä on 21 kalastajainseuraa, 23 osakaskuntaa, kaksi kalatalousaluetta ja yksi osuuskunta. Yhteensä Liiton jäsenyhteisöjen piirissä on noin 13 000 henkilöjäsentä. Hoidamme neljän kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta.

Neuvontatoiminta keskittyy jäsenjärjestöjen, osakaskuntien ja elinkeinokalatalouden toimijoiden neuvontaan kalatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Kalanviljely muodostuu pääasiasiassa vaellussiian ja mateen mätien haudonnasta Pyhäjoen hautomolla sekä vaellussiian ja kuhan kasvatuksesta luonnonravintolammikoissa. Lisäksi teemme nahkiaisten ylisiirtoja Oulujoella, osallistumme Tornionjoen merilohien terveysseurantaan, teemme PIT-merkintöjä merilohien velvoiteistukkaille ja konsultoimme erilaisissa kalatalouteen liittyvissä asioissa.

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto panostaa tänä vuonna käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, virtavesien kalataloudellisiin suunnitelmiin ja kunnostuksiin, nuorisotyöhön ja jäsenjärjestöjen neuvontaan.

Alueemme erikoisin kala on Pattijoen alkuperäinen purotaimenkanta, jonka hoitoon aktiivisesti osallistumme.

Mielenkiintoisen alueestamme tekee laaja alue Perämeren rannikkoa, sekä suurten ja pienten jokien runsas määrä, jotka mahdollistavat erinomaisesti niin kaupallisen kalastuksen kuin vapaa-ajankalastuksen.

10 vuoden kuluttua alueemme kalatalous tuottaa puhtaista vesistä kalastettua lähiruokaa, nousuesteettömiä vaelluskalavesistöjä ja runsain määrin nuoria vastuullisen kalastuksen taitavia tulevaisuuden toimijoita.

Paras kalajuttu: Simon edustan merialueelta tuli kaupallisen kalastuksen saaliina noin kaksikiloinen sinisampi heinäkuussa 2018.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.