Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Oulun Kalatalouskeskus

oulun-kalatalouskeskus-sähkökoekalastusta-joella

Oulun kalatalouskeskus on ProAgria Oulun yhteydessä toimiva rekisteröimätön yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Pohjois-Pohjanmaalla.

ProAgria Oulu ry / Oulun Kalatalouskeskuksen palveluksessa työskentelee toiminnanjohtajana kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola. Lisäksi toimihenkilöihin kuuluvat projektisuunnittelijat Jarmo Tuukkanen ja Timo Kuukasjärvi (määräaikainen). Henkilöstön tavoittaa parhaiten puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät ProAgria Oulun nettisivuilta.

Hoidamme tällä hetkellä Koillismaan kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta. Kalatalouskeskuksen jäseniä on 116 osakaskuntaa sekä 4 kalatalousaluetta. Yhteensä alueella on järjestäytyneitä osakaskuntia noin 200 ja muita pienempiä vesialueen omistajia.

Toimialueen laajuus asettaa kalatalouden kehittämiselle isot haasteensa ja vaatii sujuvaa yhteistyötä vesialueiden omistajien, asiantuntijajärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Osakaskuntia täytyy aktivoida, jotta he osaisivat hyödyntää mahdollisia rahoituskanavia. Kalastuksenvalvonnassa tulee tukea vesialueiden omistajia, jotta saadaan näkyvyyttä ja uskottavuutta valvonnan järjestämiseen.

Tämän vuoden haasteellisin kohde on kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinta sekä niiden sisällön neuvonta ja tiedottaminen. Lisäksi korostamme yhteistyön merkitystä ja laaja-alaista katsomusta vesien hoidossa valuma-alueelta vesistöihin. Pyrimme auttamaan ja aktivoimaan vesialueenomistajia ja muita paikallisia aktiiveja vesistö- ja ympäristöhankkeissa.

Perämeren rannikon isojen lohikalapitoisten padottujen vaelluskalavesistöjen sekä Venäjälle laskevien luonnonvaraisen järvitaimenen vaelluskalavesien kalakannat on luokiteltu valtakunnallisesti uhanalaisiksi ja lajien elvytystoimet kuuluvat tärkeänä osana toimintaamme. Koillismaalla tärkein saalislaji on ”Kitkan Viisas” -nimikkeellä tunnettu kääpiöitynyt muikku.

Alueemme tekee mielenkiintoiseksi vesistöjen ja olosuhteiden laaja kirjo. Perämeren rannikon vesistöille tyypillistä ovat suuret valuma-alueet ja niiltä tuleva kuormitus. Sisävesien ja Koillismaan vedet ovat monin paikoin hyvin karuja ja paikoin alikalastettuja. Erityyppiset vesistöt mahdollistavat monimuotoista ympärivuotista kalastusta ja tarjoavat monipuolisen alustan kalastuksen kehittämiselle.

Toivomme 10 vuoden kuluttua olevamme varteenotettava ja luotettava yhteistyötoimija kalavesien- ja ympäristön hoidossa. Vesistöjen tilasta huolehtiminen ja ongelmien edistäminen parempaan luo hyvinvointia ja tuo omistajilleen arvoa. Tämän asian tiedostaminen ja asioiden edistäminen vaikuttaa tulevaisuuden kalatalouteen.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.