Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Nylands Fiskarförbund

Nylands Fiskarförbundin toiminnanjohtaja Joan Granqvist.

Nylands Fiskarförbund on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Uudenmaan alueella.

Nylands Fiskarförbund toimii kestävän kalastuselinkeinon puolestapuhujana sekä parantaakseen kaupallisten kalastajien toimintaolosuhteita. Työskentelemme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmän kalastuksen ja vesienhoidon puolesta, jotta suomalaiset voisivat nauttia terveellisestä ja hyvästä kalaruoasta.

Tavoitteenamme on luoda hyvä keskusteluympäristö vesialueen omistajien, kaupallisten kalastajien, osakaskutien ja vapaa-ajankalastajien kesken. Haluamme tuoda esille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita kalastuksesta niin poliitikoille kuin kuluttajille. Sujuva tuotantoketju on tärkeä, jotta kuluttajille voidaan tarjota kotimaista kalaa.

Meillä työskentelee toiminnanjohtaja Joan Granqvist, jonka työtehtäviin kuuluvat niin hallinnolliset työt, hanketoiminta kuin ajankohtaisista asioista kirjoittaminen Fiskarposten-lehteen.

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla info@nyfisk.net, tai puhelimella 040 3542 317. Yhteystietomme löytyvät nettisivuiltamme.

Alueellamme toimii tällä hetkellä 19 osakaskuntaa, mutta lukematon määrä yksityisiä vesialueenomistajia.

Tärkeitä asioita toiminta-alueellamme ovat viestintä, neuvonta ja poikasistutukset.

Tänä vuonna panostamme erityisesti viestimällä sosiaalisissa medioissa kotimaisesta kalasta ja sen saatavuudesta tulevaisuuden Suomessa.

Meille erityisen tärkeä kalalaji on Itä-Uudenmaan maakuntakala meritaimen. Kaikkien tärkeimpiä ovat uhanalaiset ja perimältään ainutlaatuiset alkuperäiset meritaimenkannat, joita elää muutamissa Uudenmaan joissa. Kalastuksenvalvonnan ja suurelle yleisölle suunnatun viestinnän avulla pyrimme suojelemaan tätä erityistä kalaa.

Alueemme erityispiirre on laaja saaristo kaupallisine kalastajineen, joilla on mahdollisuus myydä tuoretta kalaa lähimyyntinä suoraan kuluttajille. Asutus, merenkulku, kauppa, sodat ja virkistyskäyttö ovat muokanneet Uudenmaan rannikkoa vuosisatoja. Uudenmaan merkillepantavin erityispiirre on meri: rantaviivaa on yli 6000 kilometriä. Meren ja maan osuus maisemasta vaihtelee rannikon eri alueilla. Idässä ja lännessä saaristo jakautuu pitkiin ja mataliin merenlahtiin sekä suuriin mantereen läheisiin saariin. Helsingissä ja Hangossa suojaava sisäsaaristo puuttuu ja olosuhteet ovat lähempänä avomerta.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana toivomme, että alueemme kalatalous hyödyttäisi sekä kalastajia, ympäristöä että kuluttajia. Toivomme, että kuluttajat syövät nykyistä enemmän kotimaista kalaa ja kalatalouselinkeinon ympärillä oleva byrokratia helpottuisi ja merialueen vedenlaadun paraneminen jatkuisi.

Kuvaaja: Karl Vilhjalmsson

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.