ARTIKKELI

Kalastaja – luvat kuntoon ja merkitse pyydyksesi oikein!

Pyydyslippu

Kesälomat ovat alkaneet ja monen mökkiläisen mieleen tulee laskea katiska tai verkot veteen. Keskusliitosta haluamme muistuttaa pyydyskalastukseen tarvittavista kalastusluvista ja kalanpyydysten oikeanlaisesta merkinnästä.

Pyydyskalastus vaatii aina vesialueen omistajan luvan ja omistajan luvan lisäksi 18–64-vuotiaiden pyydyskalastajien on maksettava kalastonhoitomaksu.

Pyydysten oikea merkintä lisää turvallisuutta vesillä ja pyydykset tulee merkitä niin että jokainen vesillä liikkuva voi ne havaita. Vesiliikennealueella verkkomerkkinä on oltava 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuva salko, jossa on 20 x 20 cm lippu. Pintapyydys (pyydys alle 1,5 m syvyydessä) tulee merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Muilla alueilla voi käyttää 15 cm vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa. Pyydysten merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon tai kohon yhteyteen.

Kalastusta ja pyydysmerkintää valvovat kalastuksenvalvojat, Metsähallitus, poliisi, Rajavartiolaitos ja ELY-keskus.

Lisätietoa nettisivuiltamme ja Merkitse pyydyksesi oikein -esitteestä