Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Keski-Suomen Kalatalouskeskus

Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen kalastusbiologi Matti Havumäki, toiminnanjohtaja Timo Meronen ja kalastusbiologi Saku Salonen.

Keski-Suomen Kalatalouskeskus on Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestö, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Keski-Suomen alueella.

Meillä työskentelee toiminnanjohtajana Timo Meronen, jonka tehtäviin kuuluu kalatalouskeskuksen hallinnon lisäksi jäsenistön neuvonta ja kalanpoikasvälitys. Kalastusbiologi Matti Havumäen tehtäviin kuuluu koskikunnostusten suunnittelu ja toteutus sekä kalataloudelliset seurannat ja tutkimukset. Kalastusbiologi Saku Salosen tehtäviin kuuluu kalatalousseurantojen lisäksi kalanpoikasvälitys ja kalastuksenvalvonta. Toimihenkilöiden lisäksi kalastuksenvalvonnan apuna on ollut Risto Mankonen.

Meidät tavoittaa parhaiten puhelimella 020 7199 750 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ahven.net sekä osoitteesta www.kskalatalouskeskus.fi ja Facebookista.

Keski-Suomen Kalatalouskeskus hoitaa viiden kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta ja kolmen osakaskunnan sihteerin tehtäviä. Kalatalouskeskuksessa on jäsenenä 192 osakaskuntaa, seitsemän kalatalousaluetta ja kuusi kalastajaseuraa. Jäsenistön hallinnoimat vesialueet kattavat noin 90 % maakunnan vesialueista. Viime vuosien aikana on saatu tehtyä merkittäviä järjestäytymättömien osakaskuntien yhdistymistä.

Toimialueellamme on pitkät perinteet kalastusmahdollisuuksien varmistamisesta kaikille kalastajille. Järvikohtaisia yhteislupia on myyty jo 80-luvulta ja kaupalliseen kalastuksen on muodostettu sopimuksiin perustuva yhteislupa-alue. Osakaskuntien luottamushenkilöiden työ kalakantojen ja kalastuksen eteen on kantava voimavara, jota ilman olisi hyvin hankala toimia. Suuri kiitos myös kalatalousviranomaiselle, jonka kanssa teemme paljon yhteistyötä.

Tänä vuonna panostamme käyttö- ja hoitosuunnittelun viimeistelyyn kestävän kalastuksen periaatteet ja yleiset strategiat huomioon ottaen. Suunnittelun keskeinen tavoite on varmistaa kalastusmahdollisuuksien suotuisa kehittyminen ja vaelluskalakantojen suojelun tason tarkoituksenmukainen sovittaminen.

Alueen taloudellisesti tärkeimmän kalan kuhan osuus kalansaaliissa kasvaa koko ajan ja se on kaupallisen- ja vapaa-ajankalastuksen saaliissa jo merkittävämpi kuin muikku. Keski-Suomen maakuntakalan järvitaimenen kantojen elpyminen vaatii vielä paljon työtä ja kunnostushankkeita.

Mielenkiintoisen alueestamme tekee runsaat ja vaihtelevat vesistöt. Keski-Suomessa on kuuluisia virtavesiä ja toisaalta isoja ja kalaisia järvialtaita. Maakunnan vedet tarjoavat runsaat vapaa-ajankalastusmahdollisuudet ja hyvät edellytykset ansiokalastukselle.

Pyrimme siihen, että alueemme kalatalous on 10 vuoden kuluttua elinvoimainen ja osakaskuntien tärkeä työ vesienhoidon ja kalakantojen eteen voi jatkua.

Parhaat kalajutut kuulee mahtavilta luottamusmiehiltämme.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.