Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus

Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus kunnostaa alueen virtavesiä.

Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus on ProAgria Keski-Pohjanmaan yhteydessä toimiva rekisteröimätön yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kalataloutta Keski-pohjanmaan alueella.

Meillä työskentelee toiminnanjohtajana ja ainoana toimihenkilönä Eero Hakala, jonka tehtävänkuvana on puuhailla vähän kaikkea kalatalouden kaikesta.

Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostilla ja puhelimitse, mutta postikin konttorille Toholammin periferiaan kulkee. Toiminnanjohtaja harrastaa hieman ja hapuilevaa sosiaalisen median vuoropuhelua muun muassa ProAgria Keski-Pohjanmaan nettisivuilla.

Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus hoitaa kolmesta kalastusalueesta Keski-Pohjanmaan kalatalousalueeksi tiivistetyn alueen toiminnanjohtajuutta. Kalatalouskeskuksen toimialueen rapiasta 600 vesialuekiinteistöstä noin 550 on alle 10 hehtaarin kokoista. Kalatalouskeskuksen jäsenenä on parikymmentä merkittävämmän kokoista ja enimmäkseen järjestäytynyttä yhteisöä.

Neuvontatoiminnan keskiössä on perattujen virtojen Pohjanmaalla jokivesien kunnostaminen ja niiden kalakantojen kohentaminen. Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtajan tehtävien hoito linkittyy vahvasti myös jäsenistön neuvontatarpeisiin vastaamiseen. Virtojen kalakantojen kohentamiseksi aikanaan perustetun kalanviljelykapasiteetin hyödynnys nykytarpeisiin on ollut kolmas merkittäväi ponnistusten kohde.
Kuluvan vuoden aikana jatketaan virtavesien kunnostusta puolella kymmenellä kohteella. Kalatalouden kannalta heikkoon happeen muokattujen virtavesien ehostuspyrkimyksiä jatketaan inventoimalla kunnostustarpeita ja suunnittelemalla kunnostuksia sekä ohjaamalla kunnostustöitä, seurantaa unohtamatta.

Omanlaatuisin kalalaji on Lestijoessa ihmisen mellastuksista huolimatta säilynyt ja alkuperäiseksi katsottu meritaimen. Lajin ja kannan hiipivä kohentuminen on sattumien ja vuosikymmenten sitkeän kunnostustyön tulos.

Mielenkiintoisen alueestamme tekee meri- ja jokiekosysteemien vuorovaikutus. Vaeltavan taimenen, siian ja nahkiaisen elinolojen puolesta puurtaminen on luonut toimivia kontakteja sisävesien ja merialueiden kalakantojen ja kalastuksen parissa toimivien kesken.

10 vuoden kuluttua alueemme kalatalous on suurimmalta osaltaan huviksi ja hyödyksi kalastamista nousuesteistä vapautetuissa ja muutoinkin olemukseltaan kohennetuissa joissa. Harvojen järvialtaiden muutamat elinkeinokseen kalastavat tuottavat puhdasta ja ympäristöystävällistä kalaproteiinia kansalaisten nautittavaksi.

<><

Kalatalousneuvonnan ja Kalatalouden Keskusliiton 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikista Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöistä julkaistaan lyhyet esittelyt vuoden 2021 aikana.