Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kalastus on nyt suosittua

Kalastus on nyt suosittua. Kalastonhoitomaksu ja uistimeen tarttunut hauki.

Kalastus on nyt suosittua. Kalastukselle koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat olleet tie uuteen nousuun. Sekä kalastuslupien että kalastustarvikkeiden myynti on ollut koronavuoden ajan selvässä kasvussa. Tämä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia osakaskuntien toimintaan.

Koronavirus on ajanut suomalaiset ulos luontoon. Moni on aloittanut uudelleen unhoon jääneen kalastusharrastuksensa ja paljon uusia ihmisiä on tullut kalastuksen pariin kuluneen vuoden aikana.

Kysyimme kalastonhoitomaksuja ja valtion maille kalastuslupia myyvältä Metsähallitukselta, kahdelta paikalliselta lupamyyjältä sekä kahdelta kalastusvälineitä kauppaavalta yritykseltä miten koronavuosi on heidän myyntiinsä vaikuttanut. Tulos on mielenkiintoinen ja se kannattaa huomioida niin kalatalousalueiden kuin osakaskuntien toiminnassa.

Metsähallituksen lupamyynti kasvoi

Vuoden 2020 kalastonhoitomaksut tuottivat yli 10,4 miljoonaa euroa. Kalastonhoitomaksuja lunastettiin ennätykselliset yli 290 000 kappaletta. Tuottoa kertyi yli 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Maaliskuussa alkanut poikkeusaika lisäsi menekkiä huomattavasti, ja kysyntä jatkui aiempia vuosia kovempana syksyyn saakka. Myös vuoden 2021 kalastonhoitomaksua on lunastettu vuoden alussa yli 20 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Suomalaiset innostuivat kalastamaan valtion alueilla vuonna 2020. Metsähallitus myi kalastuslupia viidenneksen edellisvuotta enemmän. Vapalupien myynti kasvoi 23 prosenttia. Laajojen alueellisten vapalupien myynnin kasvu oli vieläkin voimakkaampaa, yli 40 prosenttia, kertoo ylitarkastaja Mikko Malin. Siis ehkä hieman yllättäen, ihmiset näyttivät kohdentaneensa lupaostonsa luonnonkalavesiin, joissa saattoi uistella, käydä talvella täkyongella tai onkia siikaa keväällä. Voimakkain kasvu ei siis kohdistunut usein esiin nouseviin istutusvesiin.

Vastaavasti Käsivarren ja Inarin erämaa-alueiden lupamyynnissä näkyi hieman erilainen koronanoste. Aikaisemmin Norjaan ja Ruotsiin lähteneet näyttivät viime vuonna jäävän kalastamaan Suomeen.

Metsähallituksen pyydyslupien myynti on ollut tasaisessa laskussa jo vuosia. Viime vuonna suunta kääntyi ja myynti kasvoi koko maan osalta kahdeksan prosenttia. Pohjois- ja Itä-Suomessa kasvu oli muutaman prosentin luokkaa, mutta etelässä kasvu oli hurjat 26 prosenttia. Vaikuttaisi siltä, että moni etätöihin mökilleen lähtenyt on löytänyt uudelleen verkkokalastuksen.

Paikallisten lupien myynti lisääntyi

Pirkanmaalla viehelupien myynti kasvoi viime vuonna 42 prosenttia ja pyydyslupien 11 prosenttia, kertoo Kalapassi nimistä kalastuslupien nettikauppaa pyrittävän Pirkanmaan kalatalouskeskuksen vs. toiminnanjohtaja/kalatalousneuvoja Ismo Kolari. Kolarin mukaan nimenomaan viehelupien myynti lisääntyi huomattavasti. Esimerkiksi Tampereen lähijärvien Näsijärven ja Pyhäjärven yhtenäislupa-alueilla viehelupien lunastusmäärä kasvoi noin 30 prosenttia. Myös koskikohteissa vuosilupien kasvuprosentit olivat erittäin isoja.

Pyydyslupien menekki lisääntyi Pirkanmaalla jonkin verran, mutta vaihteli hyvin paljon alueittain. Eräillä alueilla pyydyslupien myyntimäärät laskivat, mihin vaikuttivat erityisesti alkuvuoden ennenkokemattoman heikot jääolosuhteet. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi pyydyslupien menekki muotoutuu tänä vuonna, kun nyt saatiin taas lopulta hyvä jäätalvi. Ainakin alkuvuoden luvanmyynti on ollut lähes kaksinkertainen viime vuoteen nähden, iloitsee Kolari.

Suositukset turhien ihmiskontaktien välttämisestä lisäsivät Pirkanmaalla pyydyslupien ostoa verkossa jonkin verran. Myös ostaluvat.fi nettikauppaa pyörittävän Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Timo Merosen mukaan kalastuslupien nettimyynti on ollut kasvussa. Heidän lupamyyntinsä kasvoi vuoden 2020 aikana noin 70 prosenttia. Merosen mukaan kaikki kasvu ei mene koronan piikkiin. Heilläkin myynnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan, sillä vuoden alusta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua on ollut 56 prosenttia.

Alkukaudesta myytävä loppui kesken

Kalastusvälineiden myynnin kasvua rajoitti tavaroiden loppuminen kesken, koska kukaan ei osannut odottaa näin suurta kysynnän kasvua, kertoo Normark Suomi Oy myyntipäällikkö Kimmo Mänttäri ja jatkaa että, he tekivät viime vuonna Rapala-vieheiden myyntiennätyksen Suomessa.

Mänttärin mukaan korona epäilemättä aktivoi uusia harrastajia ja ”paluuharrastajia”. Normarkilla uskotaan, että ulkoilmaharrastus mukaan lukien kalastus jatkuu nousujohteisena myös alkaneen vuoden osalta ja vuoden ensimmäiset kuukaudet ovatkin antaneet merkkejä tästä.

Pyydyskalastajien määrä lähti kasvuun

Meillä näkyi selvästi, että korona-aika toi paljon uusia asiakkaita pyydyskalastuksen pariin. Myös monet vanhat kalastajat, joista emme olleet kuulleet pitkään aikaan mitään palasivat uudelleen harrastuksen pariin, kuvailee Kivikangas Oy:n kalastuksen markkinoinnista vastaava Petteri Kivikangas.

Koronavuoden aikana kalastustarvikkeiden myynti kasvoi Kivikankaalla yhteensä 26 prosenttia ja suurimman tuoteryhmän Pietarin-verkkojen myynti kasvoi peräti 34 prosenttia. Myös vuosi 2021 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, joten alun säikähdyksen jälkeen korona näyttää selvästi kasvattaneen pyydyskalastajien määrää.

Uusia ihmisiä mukaan toimintaan

Kalastusharrastus on lisääntynyt ilahduttavasti Suomessa viimeisen vuoden aikana ja kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että kasvu jatkuu myös alkaneena vuonna. Tämä tarjoaa osakaskunnille ja kalatalousalueille mahdollisuuden löytää uusia aktiivisia toimijoita. Nyt pitää vain hyödyntää tämä mahdollisuus.

Yksi mahdollisuus uusien osakkaiden, mökkiläisten tai kaupunkilaisosakkaiden, aktivoimiseksi on järjestää heille mahdollisuus osallistua osakaskunnan kokouksiin etänä. Asia saattaa tuntua vaikealta, mutta useimpien lähipiiristä löytynee henkilö joka kokouksen saa pystyyn. Kalatalouden Keskusliiton nettisivuilta löytyvät ohjeet etäkokousten järjestämiseen ja apua voi kysyä myös omalta kalatalouskeskukselta.

Uudet kalastajat hakevat kalastuslupia ensisijaisesti internetin kautta. Jos osakaskunnan lupamyynti vielä tapahtuu huoltoaseman kahvilassa tai maatilan pihapiirissä, on aika astua uuteen aikakauteen. Valmiita kalastuslupien myyntipalveluita on tarjolla runsaasti. Lisäksi osakunnan on syytä viimeistään nyt perustaa omat nettisivut tai liittyä Facebookiin. Vanha totuus, jos ei ole somessa – ei ole olemassa, on tänään enemmän kuin totta.

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 3/2021.