ARTIKKELI

130 vuotta kalatalousneuvontaa

130 vuoden aikana kalastus on muuttunut paljon, mutta kalatalousneuvonta on edelleen yhtä tärkeää.

Kalatalousneuvonta näki päivänvalon 130 vuotta sitten kun Suomen Kalastusyhdistys perustettiin. Neuvonta on jatkunut läpi valtiomuodon muutoksen, maailmansotien ja muiden yhteiskunnallisten myllerrysten.  Kalatalouden Keskusliitto viettää 130-vuotisjuhlavuotta työn merkeissä yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. 

Kalatalouden Keskusliiton edeltäjä Suomen Kalastusyhdistys perustettiin 27. huhtikuuta 1891.  Saman vuoden syyskuussa pidettiin ensimmäinen kokous, jossa päätettiin perustaa lehdet Suomen Kalastuslehti ja Fiskeritidskrift för Finland sekä hakea Keisarilliselta Senaatilta 10 000 markkaa valtionapua toiminnalle. Kalastusyhdistyksen tavoitteena oli edistää kalastusta niin, että väestö oppisi kalastamaan järkevällä tavalla. Kalakantojen tulisi kasvaa – ei vähentyä.

Kalatalousneuvonta juurtui maakuntiin 1910-luvulla

Vuonna 1911 Kalastusyhdistys teki sääntömuutoksen ja yhdistyksestä, joka oli aiemmin toiminut henkilöjäsenten kautta, tuli nyt keskusjärjestö kalastajaliitoille ja maatalousseuroille. Maakuntiin palkattiin kalatalousneuvojia hoitamaan alueellista neuvontaa. Useimmat heistä olivat saaneet koulutuksensa Evon kalastajakoulussa. Näin kalatalousneuvonta levisi pikkuhiljaa koko Suomeen.

Jokamiehen kalastuslaki ja hintasäännöstely sotavuosina

Toisen maailmansodan aikana Suomi kärsi elintarvikepulasta. Maataloustuotannossa oli pulaa työvoimasta ja tuonti oli pysähtynyt. Valtio halusi parantaa kalastuksen tehokkuutta ja kolminkertaistaa kalastussaaliit. Vuonna 1941 astui voimaan niin kutsuttu jokamiehen kalastuslaki, joka antoi jokaiselle suomalaiselle oikeuden kalastaa ilmaiseksi. Lain piti olla voimassa vain seuraavan vuoden loppuun, mutta tilanne kalavesillä normalisoitui vasta vuonna 1951, jolloin annettiin uusi kalastuslaki. Valtio aloitti myös hintasäännöstelyn ja asetti kaloille maksimihinnan. Tämä ei miellyttänyt ammattikalastajia, joilla oli hyvä menekki saaliilleen vapailla markkinoilla.

Kalastus jäi teollisuuden jalkoihin

Sotien jälkeen rakennettiin vesivoimalaitoksia ja vesistöjä alettiin säännöstellä. Teollisuuden kasvu ja asutuksen jätevesien viemäröinti toivat runsaasti ongelmia kalavesille ja kalatalouden harjoittamiselle. Vesien tutkimus oli vielä lapsenkengissä eikä kalatalousneuvonnalla ollut riittävää vaikutusvaltaa teollisuuteen. Kalakantojen hoitoa ja viljelymenetelmiä ryhdyttiin kehittämään tällä aikakaudella.

Tapahtumarikas 1970-luku

Kalataloudessa tapahtui suuria mullistuksia 1970-luvulla. Vuonna 1971 perustettiin Maa- ja metsätalousministeriö, johon muodostettiin kalastus- ja metsästysosasto. Samaan aikaan syntyi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka sai vastuulleen asianmukaisen kalantutkimuksen järjestämisen. Itämerellä otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kiintiöitä keskeisille kalalajeille.

Kalatalousneuvonnan järjestökentän selkeyttämiseksi ja turhien päällekkäisyyksien välttämiseksi syntyi vuonna 1978 Kalatalouden Keskusliitto sellaisessa muodossa kuin me sen tänään tunnemme.

EU mullisti kalastuksen

Merkittävä muutos kalastuksessa tapahtui vuonna 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Suomi joutui irtisanomaan oman kansallisen kalastuspolitiikkansa ja siirtymään EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan. EU perustuu tasavertaiseen kilpailuun ja avoimiin markkinoihin. Tuontitullien poistuttua, halpa norjalainen lohi ui Suomeen ja suomalaisen pienimuotoisen ammattikalastuksen alasajo alkoi.

Kalatalousneuvonnalla on paikkansa tulevaisuudessakin

Uusi kalastuslaki astui voimaan vuonna 2016 ja viimeiset viisi vuotta kalatalousneuvonta on vienyt uutta lakia käytäntöön kentällä. Laki toi mukanaan uudistuksia. Kalastusalueet lopettivat toimintansa vuoteen 2019 ja perustettiin uudet kalatalousalueet. Uuden lain siirtymäkausi päättyy tämän vuoden loppuun mennessä, kun kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat valmistuvat. On taas aika kääntää sivua ja aloittaa uusi luku kalatalousneuvonnan historiassa.

Kalatalouden Keskusliitolla on jäsenenä 21 alueellista kalastajaliittoa ja kalatalouskeskusta, jotka kaikki tullaan esittelemään juhlavuoden aikana. Voit lukea lisää kalatalousneuvonnan historiasta Kalatalouden 100-vuotishistoriikista sekä kirjasta Tsaarin ajasta EU-aikaan – 125 vuotta kalatalousneuvontaa.