ARTIKKELI

Kuntavaalit 2021

Hyvinvoivia kalavesiä ja kestävää kalastusta jokaisessa Suomen kunnassa

Kunnissa tehtävillä päätöksillä on suuri vaikutus siihen, millaiset edellytykset vapaa-ajan­kalastukselle ja kalatalouselinkeinoille on kunnan alueella. Lue Kalatalouden Keskusliiton vinkit vuoden 2021 kuntavaaleihin, siitä miten kunnat voivat päätöksillään ja toiminnallaan edistää paikallista elinvoimaista yritystoimintaa ja vetovoimaista kalastusta.