Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Suomi.fi valtuudet kuntoon!

Kalatalousalueet ja osakaskunnat siirtyvät käyttämään Suomi.fi-palvelua

Osakaskunnat, kalatalousalueet ja yhdistykset, jotka asioivat viranomaisten kanssa sähköisesti esimerkiksi veroasioissa, ovat tähän asti voineet tunnistautua Katso-tunnisteella. Alunperin Katso-tunnisteen piti poistua käytöstä 31.12.2020, mutta Verohallinnon asiakkaat saavat lisäaikaa 30.4.2021 asti siirtyä Suomi.fi-palveluun.

Suomi.fi valtuuksia tarvitaan muun muassa OmaVero -palvelussa, Tulorekisterissä ja Sähissä. Rekisteröity yhdistys voi antaa valtuudet itse palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Kalatalousalueet ja osakaskunnat sen sijaan tarvitsevat virkailijavaltuuttamispalvelua.

Hakemukseen liitetään korkeintaan 6 kuukautta vanha valtakirja tai pöytäkirjanote, josta ilmenee henkilöt, joille valtuudet haetaan. Valtakirjan allekirjoittaa osakaskunnan puolesta osakaskunnan sääntöjen mukaan nimenkirjoittamiseen oikeutetut henkilöt. Valtakirjan allekirjoittaja voi olla sama henkilö, kuin se, jolle asioimisvaltuudet haetaan.

Valtuustyyppejä on monta erilaista, ja hakemuksessa on eriteltävä, mitä valtuuksia haetaan. Esimerkiksi kalojen ja rapujen istutuksista ilmoittaminen on oma valtuusasiansa, ja veroasioiden hoito omansa.

Suomi.fi -valtuuksien hakeminen virkailijavaltuuttamispalvelussa voi viedä aikaa, joten toimeen on ryhdyttävä heti, jotta asioiminen onnistuu vuodenvaihteen jälkeen ilman katkoja. Hakemus voidaan lähettää sähköisesti tai postitse, tai se voidaan jättää verotoimistoon.

Aiheesta lisää:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/katso-palvelun-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t-saavat-lis%C3%A4aikaa-siirty%C3%A4-suomi.fi-valtuuksiin-ja–tunnistautumiseen/

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/katso-palvelu-p%C3%A4%C3%A4ttyy—suomi.fi-valtuudet-laajenevat-uusille-k%C3%A4ytt%C3%A4jille/

Tekstin on kirjoittanut Kalatalouden Keskusliiton lakimies Jenny Fredrikson. Tekstiin on päivitetty tiedot lisäajasta 30.4.2021 asti joulukuussa 2020