Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Useampi kokki, parempi soppa?

Eri toimijoiden kanssa tehty yhteistyö antaa organisaatioille hienon mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa. Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen kalaruokakurssit ovat hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä.

Varsinais-Suomessa toimivalla Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksella on viime vuosina ollut useita lapsille ja nuorille kohdennettuja hankkeita, joissa on tehty yhteistyötä muiden paikallisten yhdistysten kanssa.

Oman alansa asiantuntijuutta, vetovoimaa ja paikallisosaamista tapahtumiin ja kursseille ovat tuoneet Saaristomeren sukeltajat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Saaristomeren ammattikalastajat, Turun lintutieteellinen yhdistys, Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajat, Suomen Latu, 4H, Varsinais-Suomen perhokalastajat ja moni muu.

Osa tapahtumista on kannustanut perheitä liikkumaan luonnossa ja tuonut esille lähiluontopaikkojen käyttökelpoisuutta. Kalastusta on tuotu esille yhtenä hyvänä harrastuksena partion, retkeilyn ja vaikkapa lintuharrastuksen rinnalla. Toisissa tapahtumissa taas on pyritty edistämään kalastusharrastusta, ja eri kalastusmuotoihin on tutustuttu monen päivän ajan.

Retkiä ja kalaruokakursseja

Tällä hetkellä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksella on käynnissä hanke Ammattikalastus ja kotimainen kala tutuksi lapsille ja nuorille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan, erityisesti silakan, arvostusta sekä saada alalle uusia toimijoita tekemällä kalasta, kalaruuista ja kalastajista lapsille tuttuja. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Saaristomeren kalatalousryhmän kehyksestä.

Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille tutustumisretkiä kalastajien luo. Retkillä lapsiperheet pääsevät tapaamaan oikean kaupallisen kalastajan, näkevät pyydykset ja veneet ja saavat kuulla kalastajan ammatista sekä miten kala matkaa ruokapöytiin. Nuorille, jotka harkitsevat mihin ammattiin aikuisena ryhtyisivät, pyritään järjestämään mahdollisuus lähteä kalastajan mukaan tutustumaan ammattiin tarkemmin. Toinen kokonaisuus on kalaruokakurssit, joissa lapset ja vanhemmat yhdessä opettelevat valmistamaan ruokaa kotimaisesti kalasta.

MLL:n paikallisyhdistykset yhteistyökumppanina

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus on jo aiemmin tehnyt hyvää yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistysten kanssa vapaa-ajankalastukseen liittyvissä hankkeissa, ja siemen kalaruokakursseille oli kylvetty jo tuolloin. Useampi paikallisyhdistys oli ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöhön, ja MLL:n edustaja kutsuttiin mukaan suunnittelemaan kursseja Ammattikalastus ja kotimainen kala tutuksi lapsille ja nuorille -hankkeen ohjausryhmään.

Työnjako hankkeessa oli lopulta sellainen, että MLL vapaaehtoiset tiedottivat paikallisesti omille jäsenilleen ja muille alueen lapsiperheille sekä retkistä että kalaruokakursseista. Tästä oli valtavasti etua, sillä heidän kanaviensa kautta tiedotus kohdistui täsmällisesti halutulle kohderyhmälle. Kurssien ja retkien käytännön järjestelyt helpottuivat, kun käytettävissä oli paikallistuntemusta. Esimerkiksi lapsille turvallisten ja vuokrattavissa olevien keittiötilojen löytäminen olisi ollut vaikeaa ilman apua. Lisäksi vapaaehtoiset ottivat vastaan osan ilmoittautumisista.

Kalahampurilaisia vai uunisilakoita?

Esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä voidaan pitää kalaruokakursseja, joita järjestettiin yhteistyössä MLL:n ja Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Näillä kursseilla vanhemmat ja lapset opettelivat yhdessä tekemään kalaruokia. Kursseista osa oli lyhyempiä, mutta kaksi järjestettiin pidempinä viiden viikon kokonaisuuksina koulujen kotitalousluokissa. Näissä opettajina toimivat Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat ja apukäsinä MLL:n aikuiset.

Opetuksen lisäksi Maa- ja kotitalousnaiset vastasivat kurssipäivien sisällöstä ja resepteistä. Ainoana ohjeistuksena oli, että kalan tulee olla kotimaista, mahdollisuuksien mukaan läheltä, ja raaka-aineista pitäisi löytyä myös silakkaa. Muuten käsiteltävä lajit päätettiin saatavuuden mukaan.

[message_box bg=”#hex or http://imageurl” bg_color=”rgb(140, 140, 140)”]

Kalaruokakurssipäivien aiheina olivat:

  • Kokonaisen silakan käsittely, uunisilakat ja silakkapihvit
  • Kirjolohen käsittely, lohimedaljongit ja pad thai kirjolohella
  • Hauen käsittely, haukiburgerit
  • Kuhan käsittely, kalaliemen valmistaminen, aasialainen kalakeitto
  • Kuhan käsittely, paistettu kala

[/message_box]

 

Kaarinan ja Raision kursseilla oli mukana yhteensä 48 osallistujaa, joista 28 oli 5–15-vuotiaita lapsia. Kalaruokakursseilta saatu palaute oli hyvää ja erityisen ilahduttavaa oli, että lasten suosikeiksi nousivat silakkaruuat, jopa yli hauki-burgereiden. Moni osallistujista oli yllättynyt, miten helppoa kokonaisen kalan käsittely on. Lapsille maistui erinomaisesti hyvistä, tuoreista raaka-aineista valmistettu kalaruoka, vaikka osa vanhemmista kertoi, että lapset eivät yleensä pidä kalasta.

Yhteistyö poikii monia etuja

Yhteistyö, monialaisuus ja -asiantuntijuus synnyttävät jotain parempaa, kuin vain osiensa summan. Esimerkkinä kerrotut kalaruokakurssit tuskin olisivat onnistuneet yhtä hyvin ilman yhteistyötä. Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen omalta väeltä löytyy toki osaamista kalankäsittelyyn ja kalaruokien valmistamiseen, mutta ei opetustyöhön. Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat olivat ottaneet kurssien suunnittelussa hienosti huomioon opetettavat. Pienetkin lapset pystyivät osallistumaan ruokien valmistukseen, ja opettajat rohkaisivat lapsia kokeilemaan myös fileerausta. On yllättävää, miten helposti lapsi sen oppii, vaikka osa aikuisistakin arastelee asiaa!

Erilaisten toimijoiden kanssa tehty yhteistyö antaa organisaatioille hienon mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa. On antoisaa nähdä miten muut toimivat, mikä toimii hienosti ja ottaa siitä oppia. Lisäksi eri intressiryhmien välisellä yhteistyöllä voi olla arvoa myöhemmin erilaisissa suunnittelu -ja työryhmissä.

Kalaruokakursseilla lapsiperheiden, ja etenkin paikallisten lapsiperheiden tuntemuksen myötä MLL toi arvokkaan lisän kursseille suunnitteluvaiheessa ja itse kursseilla, mutta myös onnistumista arvioitaessa, jälkitiedotuksessa ja uutta suunniteltaessa. Yhteistyö tuntuukin aina myös synnyttävän idean siitä, mitä voisimme tehdä seuraavaksi.

Lue lisää Ammattikalastus ja kotimainen kala tutuksi lapsille ja nuorille -hankkeesta.

Teksti ja kuva: Anu Niinikorpi, Länsi-Suomen Kalatalouskeskus

Kirjoitus on julkaistu Suomen Kalastuslehdessä 6/2020.